Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
travma
Geniş bir kavram olan şiddet; saldırganlık, sertlik, sert ve katı davranışlar olarak, şiddet olayları da insanlar arasında korku salmak ve onları sindirmek amacıyla gerçekleştirilen olay ya da girişimler olarak tanımlanabilir. Şiddetin oluşumunu tek bir nedene bağlamak mümkün değil. Siyasi ve ekonomik bozulmalar ve özellikle son yıllarda bir hayli Devamı >
Çocuğu otizm tanısı alan bir annenin yaşamında pek çok değişiklik meydana geldiği için bu değişikliklerle birlikte stres düzeyi oldukça artar.  Öte yandan, artan stres bir çok zorluk getirdiği gibi kişinin dayanıklılığının artmasını ve kendini güçlü hissetmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda manevi duyguda artış, sabır ve merhamet gibi Devamı >
Travmatik yaşantılar, kişide oldukça stres verici ve çeşitli duygusal ve davranışsal sorunlara yol açabilen yaşantılardır. Ancak travma yaşantısının anlamı ve birey üzerindeki etkisi, bireyin zihinsel kapasitesine, kendisinin ve çevresinin olaya verdiği anlama göre değişir. Çocukların, yetişkinlere göre travmalardan daha derinden etkilendiği bil Devamı >
Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), son yıllarda ruh sağlığı alanında olduça sıklıkla ve başarıyla kullanılan bir yöntem. EMDR, temel anlamda göz hareketleri kullanarak beynin her iki yarım küresinin konuşması sağlanabilen ve bir anının diğer normal yaşant Devamı >
Travma, yaşamı, vücut bütünlüğünü veya ruhsal dengeyi tehdit eden ve duygusal anlamda üstesinden gelmekte zorlanılan olayları içeren yaşantılardır. Kişinin maruz kaldığı travmatik olayların yarattığı stres, onun dayanabilme gücünü aştığı zaman ruhsal travma yaşantısı ortaya çıkar. Travmayla ilgili yapılan araştırmalarda görüşme sı Devamı >
Psikoterapi alanındaki gelişmelere bakıldığında son yıllarda EMDR kavramı hayli dikkatimizi çekiyor. Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Türkiye’de de önemli derecede ilerleme gösterdi. Bu alanı daha iyi anlayabilmek için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikiyat Devamı >
Travma konusunda bir öncü olan Travma ve İyileşme, bu alanda önemli isimlerden olan psikiyatrist ve akademisyen Judith Herman tarafından kaleme alınmış. Bu kitap travma yaşayan kişilerde görülen tipik belirtiler üstünde durmanın yanında çeşitli alıştırmalar sunuyor, vaka tartışmaları yapıyor, travma yaşayan kişilerin düşünce ve duygularına y Devamı >
Ölüm, tek başımıza yüzleşmek durumunda kaldığmızı tek deneyim; varlığımızı ve doğamızı anlamak için ise en önemli kavramlardan biridir. İnsanlar farklı kültürlerde, ölümle ilgili olarak hem ortak, hem birbirinden farklı birtakım tutumlar geliştirmiştir. Örneğin bazılarımız pasif bir şekilde ölüm olgusunu kabul ederken, bazılarımız Devamı >
Doğal afetleri yaşayan kişilerin ruhsal açıdan olumsuz etkilenme olasılığı oldukça yüksektir. Afet sonrasında,  yetişkinlerin yanında çocuklarda da afeti kâbuslar ve istem dışı hatırlamalar ile yeniden yaşama, kendini sürekli tetikte hissetme ve uyku problemlerine neden olan uyarılma ve olayı hatırlatan kişi, durum ve etkinliklerden kaçınma gib Devamı >