Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
Şiddet
Bilişsel beceriler, günlük yaşamımızda çevremize uyum sağlamamıza ve hedeflerimize yönelik davranışlarımızı düzenlememize yardımcı olur. Zayıf bilişsel özellikleri olan çocuklar ve yetişkinler, bazı nöropsikiyatrik belirtiler ve uyumsuz davranışlar sergilerler. Uyumsuz davranışlardan biri olan saldırganlıkla ilgili çeşitli sınıflandırmal Devamı >
Kadına yönelik şiddet pek çok ülkede önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Aile içi şiddet de kadının sağlığını önemli derecede tehdit eden sorunlardan birisi. Türkiye ise kadına yönelik istismar ve şiddet bakımından kötü bir tablo çiziyor Türkiye’de yakın bir zamanda Hüseyin Cengiz önderliğinde yapılan bir araştırmada İstanbul’ Devamı >
Son yıllarda gazlı, kolalı içeceklerin ve meşrubatların tüketiminde hem yetişkinler hem de çocuklar arasında bir artış gözleniyor. Bu içeceklerin sağlığımızı olumsuz etkilediği ve obezite, diyabet gibi pek çok sağlık sorunu için bir risk faktörü oluşturduğu biliniyor. Bununla birlikte bu içeceklerin tüketimi gençlerin psikolojik sağlığın Devamı >
Çocukların bilgisayar ve diğer elektronik ortamlarda oynadıkları oyunların fayda ve zararlarına dair tartışmaların uzun zamandır devam ettiğini görüyoruz.  Şiddet içerikli oyunlar bazı ebeveynleri tedirgin ederken diğer yandan oyunların, çocukların yaratıcılık ve becerilerinin gelişmesi için faydaları olduğu da biliniyor. Bu tarz oyunların zar Devamı >
Politikacıların geniş kitlelerle iletişim kurarken neyi nasıl söyledikleri, pek çok açıdan oldukça önem taşıyor. Özellikle liderlerin kendi takipçilerine seslenirken hangi duyguları uyandırdıkları ve bunu hangi sözcükler aracılığı ile yaptıkları, grup üyelerinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyebiliyor. Matsumoto önderliğindeki bir Devamı >
Çocuk istismarı, çocukluk çağında çocuğun bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, cinsel, zihinsel gelişimlerini engelleyen, beden ve ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılmasıdır. Psikiyatrik bozukluk tanısı konan kişilerde çocukluk çağında istismara uğramış Devamı >
Günümüzde, insanlar kitle iletişim araçlarında pek çok şiddet sahnesine tanık oluyor. Medyanın formları zaman içerisinde giderek daha çok gerçekçi ve şiddet içeren görüntülere yer veriyor ve bu durum özellikle video oyunlarında görülüyor. Geçmişte şiddet içeren video oyunları çizgi film karakterlerine yer verirken; bugün video oyunlarındaki Devamı >
Travma konusunda bir öncü olan Travma ve İyileşme, bu alanda önemli isimlerden olan psikiyatrist ve akademisyen Judith Herman tarafından kaleme alınmış. Bu kitap travma yaşayan kişilerde görülen tipik belirtiler üstünde durmanın yanında çeşitli alıştırmalar sunuyor, vaka tartışmaları yapıyor, travma yaşayan kişilerin düşünce ve duygularına y Devamı >
Aşk hakkında söylenmiş milyonlarca şey bulabilir insan ve hiçbiri doğru veya yanlış, güzel veya çirkin, tam veya eksik değildir. Aşkı güzel yapan da bu herkesin kendiliğince yaşaması, genel geçer olmamasıdır belki. İşte bu yüzden aşkın sınırlarını çizmek, onu tanımlamak zordur: Sizin yaşadığınız mı aşktır yoksa diğerlerininki mi? İ Devamı >
Herhalde son yıllarda en çok ilgi çeken araştırma konularının başında geliyor teknoloji-kişilik ilişkisi. Bu alanda özellikle bilgisayar oyunları sıklıkla tartışılıyor, inceleniyor. Yeni bir çalışma, şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynayanların hangi kişilik özelliklerine sahip olduğu konusunda veriler sunuyor. Araştırmacılar Chory ve Go Devamı >
Travmatik beyin sarsıntısı oldukça ciddi bir sağlık sorunu. Bu fiziksel sorun aynı zamanda davranışlarda da olumsuz birtakım etkiler doğurabiliyor. Bu konuda çok fazla araştırmaya rastlamak mümkün olmasa da yakın zamanda tamamlanan bir çalışma, konuyu aydınlatmak için önemli veriler sunuyor. Araştırmacılar Stoddard ve Zimmerman, bir grup gençte k Devamı >