Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
otizm
Otizm Spektrum Bozukluğu, sosyal ve iletişimsel bozuklukları da beraberinde getiren gelişimsel bir hastalıktır. Bugüne kadar kan testi, genetik tarama veya teşhis için kullanılabilecek bir görüntüleme testi olmadığı için, otizm davranışsal olarak tanı konmuş bir bozukluk olmaya devam ediyor. Bireye otizm teşhisi konulması, klinisyenin çocuğun göze Devamı >
Otizm spektrum bozuklukları; doğuştan gelen veya 1-2 yaşında ortaya çıkan, kişilerin sosyal, iletişimsel, duygusal ve davranışsal becerilerini olumsuz etkileyen, beyin gelişimine dair bir problemdir. Otizmli bireylerin genel özellikleri, çoğu insana göre farklı yollarla iletişim kurmaları, farklı davranmaları, dereceleri çeşitli olmakla birlikte gün Devamı >
Otizmli bireylerin gelişimsel özellikleri, onların sosyal ilişkilerine olumsuz şekilde yansır. Sosyal duygusal ilişkileri başlatma ve sürdürmede azalmış ilgi, duygu ifadesinin eksikliği ve sosyal etkileşimlerin oluşmaması, otizmli kişilerin empati duygusunun gelişememesine ve arkadaşlık ilişkilerinin başarılı olamamasına neden olabilir. Empati duyg Devamı >
Otizmle yaşayan bireylerin büyük bir kısmı, duyusal işlemlerde zorluklar yaşar. Bu zorluklar, bireylerin günlük hayatını fazlasıyla etkiler. Duyusal süreçler; görme, işitme, dokunma gibi tek bir duyuya özgü işlemleri içerdiği gibi, birden fazla duyunun entegre edilmesine ve algılanmasına da işaret edebilir. Duyusal bütünleme zorlukları yaşayan Devamı >
Sosyal bilimlerde damgalama kavramı, bir kişiyi gözden düşürmek ve itibarsızlaştırmak olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, insanların damgalama süreçlerinde, diğerlerinde gördükleri farklılıkları etiketledikleri, etiketledikleri bu gruplara yönelik basmakalıp yargılar oluşturdukları ve zamanla kendilerini ve diğer insanları etiketlenmiş gruptan Devamı >
Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip çoğu ebeveyn yoğun stres, depresyon ve kaygı yaşıyor. Bu konuda yapılan araştırmalara göre, ailelerin bu stresli durumlarla başa çıkmalarında, sosyal destek güçlü bir koruyucu faktör oluyor. Otizmli çocuklara bakım veren ebeveynlerine verilen destekler, arkadaş, aile, komşu gibi resmi olmayan kaynaklardan Devamı >
Mevcut durumda otizmli çocuklar 3 ya da 4 yaşında tedavi almaya başlıyor. Ancak yeni bir araştırma, erken oluşan otizm belirtilerini (dikkat eksikliği ya da sosyal ilgisizlik gibi) hedef alan bir tedavi planının, sonraki yıllarda otizm belirtilerinin gelişmesini engelleyebildiğini gösterdi. Jonathan Green ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışmada özel ol Devamı >
Down Sendromu ve zeka geriliği olan çocuklarda rastlanan yemek yeme ve yutma fonksiyon bozukluklarının oranı neredeyse �’ler civarında. Ancak mevcut araştırmalar, yeme sorunlarının otizm spektrumu kapsamındaki hastalıklarda farklı formlar ile karşımıza çıktığını gösteriyor. Araştırmacı Ooka ve arkadaşları, yaptıkları bir araştırmada öz Devamı >
Çocuğu otizm tanısı alan bir annenin yaşamında pek çok değişiklik meydana geldiği için bu değişikliklerle birlikte stres düzeyi oldukça artar.  Öte yandan, artan stres bir çok zorluk getirdiği gibi kişinin dayanıklılığının artmasını ve kendini güçlü hissetmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda manevi duyguda artış, sabır ve merhamet gibi Devamı >
Otizmde risk faktörleri ve otizme neden olan etkenler konusunda araştırmalar sonucu gün geçtikçe yeni ve çarpıcı veriler elde ediliyor. Bilim adamları genetik faktörler yanında dış koşulların etkisine de kafa yoruyor. Örneğin, hangi ebeveynlerde otizmli çocuk sahibi olma riskinin daha fazla olabileceği ilgi çeken bir konu. Bu bağlamda merak edilen bir Devamı >
Otizmli bireyler ve onların eğitimleri hakkında ne biliyoruz, ne kadar bilinçliyiz? Biz farkında olsak da olmasak da otizm spektrum bozukluğu önemli bir gelişimsel sorun olarak varlığını göstermeye devam ediyor. Özellikle otizmli bireylerin eğitim süreci, gün geçtikçe ilerleme kaydeden ve üzerinde çalışmayı gerektiren önemli bir alan. Biz de bu kon Devamı >