Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
okul
Otizmle yaşayan bireylerin büyük bir kısmı, duyusal işlemlerde zorluklar yaşar. Bu zorluklar, bireylerin günlük hayatını fazlasıyla etkiler. Duyusal süreçler; görme, işitme, dokunma gibi tek bir duyuya özgü işlemleri içerdiği gibi, birden fazla duyunun entegre edilmesine ve algılanmasına da işaret edebilir. Duyusal bütünleme zorlukları yaşayan Devamı >
Uyku düzeni, günlük performansımızı büyük ölçüde etkiliyor. Bildiğimiz gibi bazı insanlar sabah erken kalkıp çalışmayı daha verimli bulurken, bazı insanlar ise gece geç saatlerde çalıştıklarında verim aldıklarını hisseder. Bu farklılık gece tipi birey – gündüz tipi birey olarak adlandırılır ve bireylerin biyolojik ritimlerinin f Devamı >
Kaygı, günümüzde oldukça yaygın bir sorun. Çok farklı çeşitleri olabilen kaygı, kendini akademik dünyada da gösterebiliyor. Matematik kaygısı da bunlardan birisi. Matematik kagısı olan kişiler matematik bilgi ve becerisi gerektiren işlerde performanslarıyla ilgili rahatsızlık duyarlar ve bu nedenle kaygıya bağlı olarak performansları genellikle ol Devamı >
Hoşumuza giden ve keyif aldığımız bir müziğin bize kendimizi iyi hissettirdiği bir gerçek. Gençler içinse müzik ayrıca önem taşıyor; çünkü özellikle ergenlikte müzik tercihlerinin gelişmeye başladığını görüyoruz. Müziğin gençler arasında kişisel ve duygusal anlamda da olumlu etkileri olduğu biliniyor. Bunlardan biri de okul başarısı. P Devamı >
Öğrencilerin akademik başarasında nelerin etkili olduğu üstüne çok fazla çalışma yapılıyor. Ders anlatımı, öğretmenin özellikleri ve stili, motivasyon, zeka, ders çalışma becerileri gibi etkenlerin önemli olduğu vurgulanırken, başarıyı artırmaya yönelik uygulamalar da bu etkenleri iyileştirme üstüne yoğunlaşıyor. Ancak bazı çalışmalar Devamı >
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10–19 yaş grubu, “ergen” olarak tanımlanır. Ergenlik dönemi büyümenin ve fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimlerin hızlı yaşandığı, çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş evresidir. Bu dönem, kızlarda 10–12, erkeklerde 12–14 yaşları arasında bedensel değişimlerle başlar ve bedensel değişimlerle birl Devamı >
Kopya çekmek, akademik yaşamda sıkça gündeme gelen ve çoğu zaman sorun haline gelen bir konu. Öğrencilerin başı kopya yüzünden derde girmeye devam etse de kolay kolay vazgeçmediklerini görüyoruz. Kişilik özellikleri, motivasyon çeşidi gibi iç etkenlerin yanı sıra bazı dış etkenler de öğrencinin kopyaya yönelmesine sebep olabilir. Yapılan yeni Devamı >
Aile yapısı ve düzeninin, çocukların eğitim ve gelişimlerinde oldukça önemli etkileri olduğu bilinir. Değişen aile yapıları, boşanmalar, yeniden yapılan evliliklerle çocuklar, tek bir ebeveyniyle ya da üvey anne ya da babalarıyla yaşamak zorunda kalabiliyor. Bu köklü değişiklikler  çocukların alışkanlıklarını, yaşam tarzlarını ve akademik Devamı >
Depresyon, bilindiği gibi tüm dünyada yaygın bir psikolojik sorun. Türkiye’de de son yıllarda depresif bozukluklarda artış olduğu görülüyor. Genetik, kişisel ve sosyal pek çok nedene bağlı olarak gelişen depresyon, yetişkinlerin yanında çocukları ve ergenleri de oldukça olumsuz etkiliyor. Peki Türkiye’de çocuklukta ve ergenlikte depresyo Devamı >
İlköğretim dönemi, bilginin, toplumsal yaşamın, sosyal ilişkilerin temelinin atıldığı dönemdir ve öğretmenlerin bu dönemde çocuklar üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Öğretmenlerin, kültürel bilgi ve iletişim becerilerini geliştirmiş olmak, kontrollü davranış göstermek gibi yetilere sahip olmanın yanında  çocukları sevmeleri de öğren Devamı >
Saldırgan davranışlar ve şiddet, çocuklar ve gençler arasında yaygın bir sorun. Zorbalık yapan, agresif davranışlar sergileyen okul çağı çocuklarının aynı zamanda duygusal sorunlar yaşadığı; bunun yanında fiziksel birtakım sıkıntılarının olduğu biliniyor. Bunlardan biri de uyku sorunu ve bununla bağlantılı olarak görülen horlama ve gün i Devamı >