Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
öğrenci
Öğrencilerin matematik ve bilim eğitimine karşı olan olumsuz tutumu ve bu derslerde görece düşük performans sergilemeleri sıkça rastlanan bir durum. Bilim ve matematik eğitiminde farklı yöntemlere başvurarak öğrencilere matematik ve bilimin korkulacak bir şey olmadığını göstermeyi amaçlayan farklı eğitim programları üzerinde dünyanın çeş Devamı >
Bilişsel beceriler, günlük yaşamımızda çevremize uyum sağlamamıza ve hedeflerimize yönelik davranışlarımızı düzenlememize yardımcı olur. Zayıf bilişsel özellikleri olan çocuklar ve yetişkinler, bazı nöropsikiyatrik belirtiler ve uyumsuz davranışlar sergilerler. Uyumsuz davranışlardan biri olan saldırganlıkla ilgili çeşitli sınıflandırmal Devamı >
Öğrenciler yaşamlarının büyük bir bölümünü sınıf ortamında geçiriyor. Öğrencileri sınıfta pek çok duygu deneyimleyebilir; bu duygular akademik başarıyla da ilişkili olabiliyor. Örneğin sınıf içindeki olumsuz duyguların sıklığı, akademik başarıyı olumsuz etkileyebiliyor. Öğretmenlerin, öğrencilerin sınıf içindeki duygu durumları Devamı >
Üniversitelerde psikoloji bölümü, oldukça rağbet gören ve sayıca hızlı bir şekilde artmaya devam eden bölümlerden. Psikoloji bölümüne ilgi duyan öğrencinin çok olması ise, üniversitelerde verilen lisans ve lisansüstü eğitime de talebin çok yoğun olmasına sebep oluyor ve yeni açılan üniversitelerde de ilk açılan bölümlerden biri psikoloji Devamı >
Bizim için önemli olan olaylar karşısında kaygı yaşamak son derece normal bir durum. Kaygının psikolojik ve fizyolojik belirtilerini doğru anlamlandırıp, kontrol edebilmek ise stresle başa çıkabilmek açısından önemli. Örneğin öğrenciler için sınavlarda kaygı yaşamak oldukça alışılagelmiş olsa da, eğer bu kaygı kontrolden çıkıp sınav pe Devamı >
Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar (CYBİ’ler), tedavi edilmediğinde oldukça fazla risk oluşturan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle gençlerin cinselliğe eğilimleri nedeniyle riskli grupta olmaları, ilk cinsel deneyimlerinin CYBİ ve gebelik riskinden henüz kendilerini koruyacak bilgi ve deneyimleri oluşmadan önce başlaması nedeniyle bu gruba Devamı >
Kopya çekmek, akademik yaşamda sıkça gündeme gelen ve çoğu zaman sorun haline gelen bir konu. Öğrencilerin başı kopya yüzünden derde girmeye devam etse de kolay kolay vazgeçmediklerini görüyoruz. Kişilik özellikleri, motivasyon çeşidi gibi iç etkenlerin yanı sıra bazı dış etkenler de öğrencinin kopyaya yönelmesine sebep olabilir. Yapılan yeni Devamı >
Benlik kavramı, kişinin başkalarına, cinsiyet rollerine, kültürel kimliğe ve buna benzer pek çok özelliğe bakarak kendi ile ilgili oluşturduğu algı, bir başka deyişle düşünceler bütünüdür. Benlik kavramı güçlü olan kişilerin, ruhsal açıdan daha sağlıklı olduğu; benlik kavramı zayıf ve olumsuz olanların ise, kendilerini gerçekte olduklar Devamı >
İlköğretim dönemi, bilginin, toplumsal yaşamın, sosyal ilişkilerin temelinin atıldığı dönemdir ve öğretmenlerin bu dönemde çocuklar üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Öğretmenlerin, kültürel bilgi ve iletişim becerilerini geliştirmiş olmak, kontrollü davranış göstermek gibi yetilere sahip olmanın yanında  çocukları sevmeleri de öğren Devamı >
Üniversite mezunu olmak pek çok ülkede bir kariyere ve iyi maaşlı bir işe sahip olmanın anahtarı olarak görülür. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üniversite mezunu olmak, iyi bir kariyer veya sağlam bir işe sahip olmanın garantisi değildir; ancak elbette önemli bir ön koşuludur. Üniversite, “iyi bir işe sahip olmak” gibi uzun dönemli bi Devamı >
Özellikle sınav ve başarı odaklı kişiler ve sistemler için nelerin başarı getirdiği sorusu oldukça önemli. Öğrencilerin okulda başarılı olmalarında zeka, olumlu kişilik özellikleri, aile desteği gibi pek çok faktörün etkili olduğunu biliyoruz. Peki ya ‘umutlu olma’nın başarıdaki rolü nedir? İngiltere’de Liz Day öncülüğünde yapılan Devamı >