Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
motivasyon
Yaş ilerledikçe ortaya çıkan fiziksel sorunlarla başa çıkabilmek için fiziksel aktivitelerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yaşlı nüfüsu hedef alan birçok tanıtım ve bilgilendirmeye rağmen, fiziksel aktivitelerini artırmaya çaba gösteren yaşlıların sayısı çok az. Şimdiye dek yapılan çalışmalar, aktivitenin sağlayacağı faydaları i Devamı >
Öğrenciler yaşamlarının büyük bir bölümünü sınıf ortamında geçiriyor. Öğrencileri sınıfta pek çok duygu deneyimleyebilir; bu duygular akademik başarıyla da ilişkili olabiliyor. Örneğin sınıf içindeki olumsuz duyguların sıklığı, akademik başarıyı olumsuz etkileyebiliyor. Öğretmenlerin, öğrencilerin sınıf içindeki duygu durumları Devamı >
İş yerinde sürdürülebilir motivasyon sağlamak kolay olmasa da araştırmalar çalışan motivasyonunu teşvik eden veya engelleyen faktörleri inceliyor ve bu konuda hem çalışanlara hem yöneticilere ışık tutuyor. Bu araştırmaların temel sonuçlarından biri ise iş yerinde yönetici tarafından olumsuz davranış ve tutumlara maruz kalmanın, motivasyonu e Devamı >
Günümüzde medya aracılığı ile sıkça vurgulanan güzellik ve zayıflık algıları, kadınların üzerinde ince olma, erkeklerde ise kaslı yapıya sahip olma gerekliliğine dair bir baskı oluşturabiliyor. Sağlıklı beslenme ve egzersizin fizyolojik ve psikolojik sağlık için gerekli olduğu bir gerçek. Ancak medyanın yarattığı zayıflık algısı ve kil Devamı >
Oldukça ilgi duyduğumuz bir etkinlikle uğraşırken yoğun bir konsantrasyon yaşar ve zamanın nasıl geçtiğini anlamayız. ‘Akış’ olarak adlandırılan bu deneyim iyilik hali için oldukça önemli. Macera sporcularının neden tehlikeli sporları seçtiği sorusunda ‘akış’ deneyimi önemli bir belirleyici. Bir araştırmada Julia Schüler ve arkadaşlar Devamı >
Hiç kuşkusuz, öğrenim hayatı boyunca öğrencilerin en büyük sorun yaşadıkları derslerden birisi Matematik. Araştırmalara göre de Türkiye’de öğrencilerin oldukça başarısız olduğu biliniyor. Bu nedenle bu derste başarıyı artıracak çeşitli faktörler araştırılıyor; ancak bu konuda istenen düzeye henüz ulaşılmış değil. Zekânın mat Devamı >
Tükenmişlik sendromu fazla iş yükü, işyerinde karşılaşılan yoğun stres ve bazı kişilik özelliklerine bağlı olarak kendini gösterebilir. Kişinin duygusal olarak tükenmesi işinde istekli, verimli ve mutlu olmasına engel olduğu gibi günlük hayatında da sıkıntılara yol açabilir. Özellikle lider konumundaki bireylerin sorumluluklarının fazla olma Devamı >
İşyerinde Interneti kişisel sebepler için kullanmak çoğu zaman bir ihtiyaç olsa da bu durumun aşırıya kaçması iş yerinde sorunlara yol açabilir. Örneğin, işverenler çalışanların iş dışında bir şeye odaklanmalarına hoş bakmayabilir ve bu durumu işi aksatma olarak algılayabilir. Peki iş yerinde kişisel Internet kullanımı hakkında çalışan Devamı >
Çalışırken performansımızı ve motivasyonumuzu etkileyen pek çok faktör var. Ses (ya da gürültü) de bunlardan birisi. Bu konuda yapılan bir araştırmada dışarıdan gelen seslerin performansı nasıl etkilediğini incelemek için farklı bir yöntem kullanıyor. Belirli bir derece işitme engeli bulunan bireylerle normal işiten bireylerden, kendilerine veril Devamı >
İş hayatı her gün farklı bir tempoda geçebiliyor. Günümüzün nasıl geçtiği ise ister istemez fiziksel ve zihinsel durumumuzu etkiliyor. Bazı günlerin sonunda kendimizi fazlasıyla yorgun, bitkin hissedebilirken bazen oldukça enerji dolu ve motive olmuş bir şekilde günü bitirebiliyoruz. Gün içinde yaşadığımız olumlu ve olumsuz olaylar veya karşıl Devamı >
Verimli bir iş ortamı oluşturmak, iş ve özel yaşam arasında denge kurmak, iş stresiyle başa çıkabilmek ve başarılı bir kariyere sahip olmak günümüzde çalışanlar ve yöneticiler tarafından oldukça önem verilen konular arasında. Bu nedenle çalışanların motivasyonu, yönetici ve çalışan ilişkileri, personel davranışlarını etkileyen faktörl Devamı >