Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
kültür
Organ bağışı, günümüzde medyadaki kampanyaların da etkisiyle toplumun geniş bir kesimi tarafından destekleniyor. Ancak bu olumlu tutuma rağmen, halâ hem ülkemizde hem de dünyada organ bağışçısı olma oranları beklenin oldukça altında. Organ bağışı ile ilgili bu tutarsız durumu daha iyi anlayabilmek için son yıllarda organ bağışçısı olmay Devamı >
Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet, günlük hayatta birbirine karıştırılan iki kavram. Peki, bu iki kavram tam olarak nedir? Biyolojik cinsiyet, bir bireyin genetik ve biyolojik özelliklerini açıklayıp, kadın ve erkek ayrımı yaparken toplumsal cinsiyet ise kültürden kültüre farklılık gösterebilen ve kadına veya erkeğe atfedilen roller, değerler Devamı >
Bireylerin mutluluk ve yaşam doyumunu etkileyen faktörler yıllardır çeşitli araştırmalara konu oluyor. Bireysel bir çok etkene ek olarak, bireyin mutluluk ve yaşam doyumu üzerinde, yaşadığı ülkenin genel yaşam doyum ve mutluluk seviyesinin de etkili olduğu güncel araştırmalarda tartışılıyor. Bireylerin ve toplumun yaşam doyumları üzerinde ülke Devamı >
Birden fazla dilin konuşulduğu evlerde veya çevrede büyüyen çocuklar, kısa zamanda bu dilleri öğrenir ve tüm dilleri aynı anda konuşmaya başlar. Zaman zaman bu durumun zararları olduğunu düşünenler olsa da, aslında çoklu dil kullanılan ortamlardaki çocuklar üstünde pek çok olumlu etki görüyoruz. Bunlardan biri de duygusal gelişim. Stephen Chen v Devamı >
Başkalarına zaman ayırmak, onlarla ilgilenmek ve onlara maddi destek vermek, pek çok insanın sergilemeye çalıştığı bazı davranışlar. Verilen destek bir kuruma bağış yapmak veya bir arkadaşa alması gereken bir şey için yardımcı olmak da olsa, insana iyi bir his verir. Acaba bu, pek çok kültürden insan için geçerli bir duygu mu, yoksa yardım etme Devamı >
Darwin’den bu yana duygu ifadelerinin evrensel olup olmadığı tartışılan bir konu. Bazı kuramcılar temel duyguların sözel olmayan ifadelerinin kültürden bağımsız olduğunu söylerken, bazıları da bu ifadelerin kültür ve dil bağlamında öğrenilmiş olduğunu savunur. Duygu ifadelerinin evrensel olup olmadığının anlaşılmasında, yüz ifadelerini Devamı >
Kültür, psikoloji alanında özellikle son yıllarda etkisi en çok konuşulan ve araştırılan kavramların başında geliyor. Araştırmacılar psikolojik süreçlerin kültürler arasında ne ölçüde benzeştiğini ve farklılık gösterdiğini inceliyor. Biz de hem doktora, hem de doktora sonrası çalışmalarını Almanya Chemnitz Üniversitesi Psikoloji Bölüm Devamı >
Üzerinde düşündüğünüz ve araştırmalar yaptığınız konuların ya da özellikle kavramların öncelikle sözlük tanımlarına bakmak iyi bir çıkış noktasıdır. Her ne kadar özellikle de gündelik yaşantılarımıza dair kavramların ne anlama geldiklerini bilsek de, sözlük tanımlarıyla yüzleşmek ayrı bir deneyimdir ve hatta bazen farklı bakış a Devamı >
Trafik kazaları, sakatlanma ve ölüm oranlarında oldukça önemli bir etken. Özellikle ülkemizde ve bazı gelişmekte olan ülkelerde bu oranların gelişmiş ülkelere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu karanlık tabloyu önlemek açısından trafikte sürücülerin güvenli davranışlar sergilemeleri oldukça önem taşıyor. Bunlardan biri de emniyet ke Devamı >
Miller’ın evrimsel teorisine göre, mizah anlayışı zeka göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle çoğu insan, eşlerinin iyi bir mizah anlayışına sahip olmasını tercih ediyor. Ancak eş seçimi konusunda erkekler arasındaki rekabetin fazla olması nedeniyle, bu eğilimin kadınlarda daha fazla olduğu görülüyor. Yani erkekler, kadınları etkileyebilme Devamı >
Almanya’ya Türkiye’den göçün 50. yılındayız. Bu konu sene içinde medyada sık sık konu edildi. Biz de Ajans Psikoloji olarak göçmen ailelere psikolojik bir perspektiften yaklaşmak için bu alanda bir uzmanla, Aslı Aydın Özdemir’le sohbet ettik. Araştırma, bilgi ve birikimlerini uygulamaya dökerek paylaşma enerjisi hiç bitmeyen, çok y Devamı >