Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
kaygı
Geniş bir kavram olan şiddet; saldırganlık, sertlik, sert ve katı davranışlar olarak, şiddet olayları da insanlar arasında korku salmak ve onları sindirmek amacıyla gerçekleştirilen olay ya da girişimler olarak tanımlanabilir. Şiddetin oluşumunu tek bir nedene bağlamak mümkün değil. Siyasi ve ekonomik bozulmalar ve özellikle son yıllarda bir hayli Devamı >
Kahkaha, 1970’den beri uzun soluklu, tamamlayıcı ve alternatif bir tedavi yöntemi olarak görülüyor. Terapi yöntemi olarak kahkaha da hızla yayılıyor ve günümüzde dünyanın birçok yerinde kahkaha terapisi kulüpleri bulunuyor. Bu kulüplerde insanlar kahkaha atma pratiklerini geliştirerek kahkaha atmayı teknikleriyle öğreniyorlar ve kontrollü bir şeki Devamı >
Ebeveynlerin çocuk yetiştirmede öncelikli hedefi, içinde yaşadığımız dönemin koşullarına ve popüler kültürel etkenlere göre değişiyor. Kimi ebeveyn erdemli, ahlaklı, sevgi dolu bir çocuk yetiştirmeyi amaçlarken, kimi ebeveyn ise başarı, güç ve kariyer odaklı olabiliyor. Başarı odaklı ve hırslı ebeveynlerin çocuklarının bu yarışta psikol Devamı >
Kardeş kıskançlığından doğan zorbalık, çocuklu aileler içerisinde oldukça yaygın ama genelde göz ardı ediliyor. Hem saldırgan, hem de bu saldırılara maruz kalan kardeş açısından olumsuz sonuçları olan bu durum, saldırıya maruz kalan için elbette daha ciddi sorunlar doğurabiliyor. Tucker ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada 0-17 ya Devamı >
Depresyon günümüzün en yaygın ruhsal sorunlarından biri. Fiziksel sağlığı fazlaca etkileyen ve diğer bazı önemli psikolojik rahatsızlıklar için de risk yaratan depresyonun tedavisi çoğunlukla psikoterapi ve ilaçlarla (antidepresanlar) yapılıyor. Ancak depresyonu hem önlemede hem onunla başa çıkmada diğer başka yöntemlerin de etkili olabilece Devamı >
Duygudurum bozukluğu kategorisinde bulunan bipolar depresyon, major depresyonun gölgesinde kaybolduğu için görüldüğü sıklığa rağmen pek bahsi geçmeyen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Psikopatolojik hastalıkların gerçekten ne olduğunu ve ne olmadığının bilinmesi hem hasta, hem hasta yakınları için çok kritik. Toplum genelinde mani Devamı >
Depresyon ve kaygı çoğunlukla birlikte anılan problemler. Bu sebeple bu iki psikolojik durum arasındaki ayırt edici faktörler sık sık tartışılıyor. Araştırmacılar bugüne kadar depresyon ve kaygı arasındaki ayrımı açığa kavuşturmak için pek çok kişilik özelliğini incelemiş bulunuyor. Mükemmeliyetçilik de bunlardan biri. Mükemmeliyetçiliği Devamı >
Bizim için önemli olan olaylar karşısında kaygı yaşamak son derece normal bir durum. Kaygının psikolojik ve fizyolojik belirtilerini doğru anlamlandırıp, kontrol edebilmek ise stresle başa çıkabilmek açısından önemli. Örneğin öğrenciler için sınavlarda kaygı yaşamak oldukça alışılagelmiş olsa da, eğer bu kaygı kontrolden çıkıp sınav pe Devamı >
Zihinsel, fiziksel ve psikolojik sağlıklığa en büyük katkılardan birini düzenli ve kaliteli uyku yapıyor. Yetersiz uyku ise gündelik yaşamın kalitesini ve yapılacak işlerin verimliliğini olumsuz etkilerken, bireyin duygulanımına da büyük ölçüde zarar veriyor. Yaklaşık 15 ülkeden araştırmacının yürüttüğü çalışmada, bir gecede ortalama uy Devamı >
Çocukların kişisel, sosyal ve bilişsel gelişiminde ebeveynleri model almaları; onların tutum ve davranışlarını taklit etmeleri önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla ebeveynlerin tutum ve davranışları çocukların gelişiminde oldukça belirleyici rol oynar. Örneğin araştırmalar, ebeveynlerinin kaygılı olduğu durumlarda çocukların da kaygı seviyes Devamı >
Başarılı olmak herkesin hoşuna gider ve başarımız takdir edilsin isteriz. Bazense bir tanıdığımız başarısız olmuşsa kendimizi kötü hissettiğimiz, sevincimizi gizlediğimiz olur. Benzer şekilde, biri bizden daha başarılı olduğu zaman onun için mutlu olsak da içten içte o kişiye imrenebiliriz. Peki grup içinde en başarılı olup öne çıkmak bi Devamı >