Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
ebeveyn
Aile içi şiddet; bireylerin hayat kalitesini, aile içi dinamikleri ve bağları oldukça olumsuz etkileyen bir şiddet türüdür. Aile içinde yaşanan şiddet genellikle babanın anne ve çocuğa yönelik şiddet eylemi olarak algılanır. Fakat mağdur konumundaki çocuğun yaşı ilerledikçe, yani ergenlik çağına geldiğinde saldırgan rolüne geçiş yaptığı Devamı >
Yaşamın ilk yıllarında edinilen deneyimler ömrün geri kalanını kritik bir şekilde etkiliyor. Bu söylemin kült savunucularından biri olan Psikoanalitik yaklaşımın babası Sigmund Freud, “yaşamın ilk 5 yılında temel yaklaşım biçimlerimizin oluştuğunu” sayısız teori ile destekler. Peki, yaşamımızın ilk yıllarında bu kadar önemli olan ve t Devamı >
Otizm spektrum bozuklukları; doğuştan gelen veya 1-2 yaşında ortaya çıkan, kişilerin sosyal, iletişimsel, duygusal ve davranışsal becerilerini olumsuz etkileyen, beyin gelişimine dair bir problemdir. Otizmli bireylerin genel özellikleri, çoğu insana göre farklı yollarla iletişim kurmaları, farklı davranmaları, dereceleri çeşitli olmakla birlikte gün Devamı >
Oyun; çocuğun hayalgücünün ve yaratıcılığının gelişmesi, sağlıklı bir gelişim göstermesi için en önemli araçlardan biri. Küçük yaştan itibaren oyunlarında boş fincandan kahve içtikleri, örtüden süper kahraman pelerini yaptıklarına tanık oluruz. “-Mış gibi oyun” olarak adlandırılan bu oyun tarzının çocukların hayal gücüne, dil, Devamı >
Narsisizm ve yüksek özsaygı, halk arasında çoğunlukla benzer anlamlarda kullanılan aslında birbirinden farklı kavramlar. Narsisizm, kişinin kendisini diğerlerinden daha değerli ve üstün görmesi anlamına gelirken, kendisinden memnun olduğu anlamını taşımıyor. Yani, narsisistik özellikler gösteren bir birey, başkalarını hor görme ve kendini çok d Devamı >
Sosyal bilimlerde damgalama kavramı, bir kişiyi gözden düşürmek ve itibarsızlaştırmak olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, insanların damgalama süreçlerinde, diğerlerinde gördükleri farklılıkları etiketledikleri, etiketledikleri bu gruplara yönelik basmakalıp yargılar oluşturdukları ve zamanla kendilerini ve diğer insanları etiketlenmiş gruptan Devamı >
Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip çoğu ebeveyn yoğun stres, depresyon ve kaygı yaşıyor. Bu konuda yapılan araştırmalara göre, ailelerin bu stresli durumlarla başa çıkmalarında, sosyal destek güçlü bir koruyucu faktör oluyor. Otizmli çocuklara bakım veren ebeveynlerine verilen destekler, arkadaş, aile, komşu gibi resmi olmayan kaynaklardan Devamı >
Değişimlere uyum sağlamak genellikle zordur. Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkin hayatına geçişi içeren ve pek çok değişikliği beraberinde getiren bir dönem olduğundan daha zorludur. Bu dönemde en sıkıntılı ilişki ise ebeveyn ile kurulandır. Bir araştırmada Moed ve arkadaşları, ergenlerin ebeveynleriyle olan uzun süreli çatışmalarını ve Devamı >
Çocuk doğurma davranışı, gelişmiş ülkelerde ve modern kültürlerde bilinçli bir tercihe dayanıyor. Sosyoekonomik statü, yaş, eğitim, kültürel değerler gibi etkenler kadar, ebeveynlerin doğuma dair deneyimleri ve çevrede gözlemledikleri de arzulanan çocuk sayısını etkileyebiliyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde daha az sayıda çocuk tercih ediliyo Devamı >
Araştırmalara göre ceza, çocukların davranışlarını şekillendirmede hem olumlu, hem olumsuz etkilere sahip. Özellikle fiziksel ve psikolojik cezalar, olumsuz etkileriyle öne çıkıyor. Peki, çocuğa ceza verdikten sonra bunu telafi etmek için çocuğa gösterilen sıcaklık ne kadar işe yarıyor? Sekiz farklı ülkede 1000’den fazla çocuk ve annesiyle gö Devamı >
Mevcut durumda otizmli çocuklar 3 ya da 4 yaşında tedavi almaya başlıyor. Ancak yeni bir araştırma, erken oluşan otizm belirtilerini (dikkat eksikliği ya da sosyal ilgisizlik gibi) hedef alan bir tedavi planının, sonraki yıllarda otizm belirtilerinin gelişmesini engelleyebildiğini gösterdi. Jonathan Green ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışmada özel ol Devamı >