Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
davranış
Genç popülasyonun yakın ikili ilişkileri dahil her alanda teknolojiyi kullanıyor olması, yakın ilişkilerin başlangıçları ve sürekliliği ile ilgili yeni tartışma alanları yaratıyor. 2015 yılında yapılan çalışmalar, genç popülasyonun %89’dan fazlasının sosyal medya kullandığını ve %92’sinin romantik partnerleri ile iletişime geçmek içi Devamı >
Otizm spektrum bozuklukları; doğuştan gelen veya 1-2 yaşında ortaya çıkan, kişilerin sosyal, iletişimsel, duygusal ve davranışsal becerilerini olumsuz etkileyen, beyin gelişimine dair bir problemdir. Otizmli bireylerin genel özellikleri, çoğu insana göre farklı yollarla iletişim kurmaları, farklı davranmaları, dereceleri çeşitli olmakla birlikte gün Devamı >
Bilişsel beceriler, günlük yaşamımızda çevremize uyum sağlamamıza ve hedeflerimize yönelik davranışlarımızı düzenlememize yardımcı olur. Zayıf bilişsel özellikleri olan çocuklar ve yetişkinler, bazı nöropsikiyatrik belirtiler ve uyumsuz davranışlar sergilerler. Uyumsuz davranışlardan biri olan saldırganlıkla ilgili çeşitli sınıflandırmal Devamı >
Yaş ilerledikçe ortaya çıkan fiziksel sorunlarla başa çıkabilmek için fiziksel aktivitelerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yaşlı nüfüsu hedef alan birçok tanıtım ve bilgilendirmeye rağmen, fiziksel aktivitelerini artırmaya çaba gösteren yaşlıların sayısı çok az. Şimdiye dek yapılan çalışmalar, aktivitenin sağlayacağı faydaları i Devamı >
Öğrenciler yaşamlarının büyük bir bölümünü sınıf ortamında geçiriyor. Öğrencileri sınıfta pek çok duygu deneyimleyebilir; bu duygular akademik başarıyla da ilişkili olabiliyor. Örneğin sınıf içindeki olumsuz duyguların sıklığı, akademik başarıyı olumsuz etkileyebiliyor. Öğretmenlerin, öğrencilerin sınıf içindeki duygu durumları Devamı >
Oyun oynamak, çocukların mutluluklarını artıran, onları pek çok açıdan büyütüp geliştiren önemli bir ihtiyaç. Aynı zamanda bu oyunlar sırasında yaptıkları hatalar çocukların etkili ve olumlu dersler çıkartmalarını, daha iyi öğrenmelerini sağlıyor. Dolayısıyla, çocuklar için – yaş dönemi özelliklerine uygun olan riskleri içeren oy Devamı >
Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip çoğu ebeveyn yoğun stres, depresyon ve kaygı yaşıyor. Bu konuda yapılan araştırmalara göre, ailelerin bu stresli durumlarla başa çıkmalarında, sosyal destek güçlü bir koruyucu faktör oluyor. Otizmli çocuklara bakım veren ebeveynlerine verilen destekler, arkadaş, aile, komşu gibi resmi olmayan kaynaklardan Devamı >
Çocukların kişisel, sosyal ve bilişsel gelişiminde ebeveynleri model almaları; onların tutum ve davranışlarını taklit etmeleri önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla ebeveynlerin tutum ve davranışları çocukların gelişiminde oldukça belirleyici rol oynar. Örneğin araştırmalar, ebeveynlerinin kaygılı olduğu durumlarda çocukların da kaygı seviyes Devamı >
Rüyalarımız kısa süreli de olsa duygusal durumumuzu etkileyebiliyor. Çok güzel bir rüya görüp etkisinden çıkamamak veya gördüğümüz bir kâbus yüzünden huzursuzluk hissetmek her insanın en az bir kez yaşayabileceği bir deneyim. Anlamı daha belirsiz rüyalar ise çoğu insanın ilgisini çekmiş ve değişik yorumlar getirmek için üzerinde düşünd Devamı >
Araştırmalara göre göz fotoğrafları, insanların işbirliği, yardımseverlik gibi bazı olumlu davranışlarını artırıyor. Öyle ki bazı araştırmalarda kullanılan oyunlarda göz fotoğrafına maruz kalanların karşılarındakine daha adil, yardımsever ve dürüst davrandıkları gözleniyor.  Peki, laboratuvar ortamında yapılan bu deneyler gerçek hayat Devamı >
Kırmızı, renkler arasında anlamı en belirgin olarak kullanılandır. Tehdit, tehlike, kızgınlık, uyarı ve dikkat çekmek anlamında kullanıldığı gibi, aynı zamanda cinsellik ve romantizm için de kırmızı kullanılır. Tehlike anlamında kullanılan kırmızı, insanlarda kaçma, sakınma; romantizm anlamında kullanılan kırmızı ise yaklaşma, yanaşma Devamı >