Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
çocuk
Otizm Spektrum Bozukluğu, sosyal ve iletişimsel bozuklukları da beraberinde getiren gelişimsel bir hastalıktır. Bugüne kadar kan testi, genetik tarama veya teşhis için kullanılabilecek bir görüntüleme testi olmadığı için, otizm davranışsal olarak tanı konmuş bir bozukluk olmaya devam ediyor. Bireye otizm teşhisi konulması, klinisyenin çocuğun göze Devamı >
Yaşamın ilk yıllarında edinilen deneyimler ömrün geri kalanını kritik bir şekilde etkiliyor. Bu söylemin kült savunucularından biri olan Psikoanalitik yaklaşımın babası Sigmund Freud, “yaşamın ilk 5 yılında temel yaklaşım biçimlerimizin oluştuğunu” sayısız teori ile destekler. Peki, yaşamımızın ilk yıllarında bu kadar önemli olan ve t Devamı >
Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet, günlük hayatta birbirine karıştırılan iki kavram. Peki, bu iki kavram tam olarak nedir? Biyolojik cinsiyet, bir bireyin genetik ve biyolojik özelliklerini açıklayıp, kadın ve erkek ayrımı yaparken toplumsal cinsiyet ise kültürden kültüre farklılık gösterebilen ve kadına veya erkeğe atfedilen roller, değerler Devamı >
Otizm spektrum bozuklukları; doğuştan gelen veya 1-2 yaşında ortaya çıkan, kişilerin sosyal, iletişimsel, duygusal ve davranışsal becerilerini olumsuz etkileyen, beyin gelişimine dair bir problemdir. Otizmli bireylerin genel özellikleri, çoğu insana göre farklı yollarla iletişim kurmaları, farklı davranmaları, dereceleri çeşitli olmakla birlikte gün Devamı >
İleriye yönelik bellek, gelecek için planlanan bir eylemi zamanı geldiğinde yapmayı hatırlama becerisi olarak tanımlanır. Bu bellek tipi çeşitli aşamalardan oluşur ve bu beceriyi gösterebilen kişiler, önce hangi eylemi yapacağını planlamalı, başka işlerle ilgilendiği sırada yapacağı eylemi zihninde tutabilmeli, sonrasında ise zamanı geldiğinde Devamı >
Bilişsel beceriler, günlük yaşamımızda çevremize uyum sağlamamıza ve hedeflerimize yönelik davranışlarımızı düzenlememize yardımcı olur. Zayıf bilişsel özellikleri olan çocuklar ve yetişkinler, bazı nöropsikiyatrik belirtiler ve uyumsuz davranışlar sergilerler. Uyumsuz davranışlardan biri olan saldırganlıkla ilgili çeşitli sınıflandırmal Devamı >
Oyun; çocuğun hayalgücünün ve yaratıcılığının gelişmesi, sağlıklı bir gelişim göstermesi için en önemli araçlardan biri. Küçük yaştan itibaren oyunlarında boş fincandan kahve içtikleri, örtüden süper kahraman pelerini yaptıklarına tanık oluruz. “-Mış gibi oyun” olarak adlandırılan bu oyun tarzının çocukların hayal gücüne, dil, Devamı >
Narsisizm ve yüksek özsaygı, halk arasında çoğunlukla benzer anlamlarda kullanılan aslında birbirinden farklı kavramlar. Narsisizm, kişinin kendisini diğerlerinden daha değerli ve üstün görmesi anlamına gelirken, kendisinden memnun olduğu anlamını taşımıyor. Yani, narsisistik özellikler gösteren bir birey, başkalarını hor görme ve kendini çok d Devamı >
Thomas Edison, Albert Einstein, Pablo Picasso Önemli buluşları ve eserleri ile anılan bu ünlü kişilerin, aileleri ve öğretmenleri tarafından garip bulunan bir tarafları vardı; onları diğer çocuklardan farklı kılan ve bu yüzden yaşıtlarından ayıran bir taraf. Bu farklılık, en başta bir zekâ geriliği olarak düşünülüp yanlış değerlendirilmi Devamı >
Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip çoğu ebeveyn yoğun stres, depresyon ve kaygı yaşıyor. Bu konuda yapılan araştırmalara göre, ailelerin bu stresli durumlarla başa çıkmalarında, sosyal destek güçlü bir koruyucu faktör oluyor. Otizmli çocuklara bakım veren ebeveynlerine verilen destekler, arkadaş, aile, komşu gibi resmi olmayan kaynaklardan Devamı >
Umutlu olmak, bireye sosyal ve psikolojik açıdan fayda sağladığı kadar fiziksel sağlık açısından da olumlu sonuçlar yaratıyor. Örneğin, araştırmalar umut seviyesi yüksek bireylerde daha yüksek akademik başarı, psikolojik sağlamlıkta artış, daha iyi fiziksel sağlık ve yaşam doyumu gözlendiğini gösteriyor. Umut duygusunun temelleri de birçok s Devamı >