Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
aile
Thomas Edison, Albert Einstein, Pablo Picasso Önemli buluşları ve eserleri ile anılan bu ünlü kişilerin, aileleri ve öğretmenleri tarafından garip bulunan bir tarafları vardı; onları diğer çocuklardan farklı kılan ve bu yüzden yaşıtlarından ayıran bir taraf. Bu farklılık, en başta bir zekâ geriliği olarak düşünülüp yanlış değerlendirilmi Devamı >
Sosyal bilimlerde damgalama kavramı, bir kişiyi gözden düşürmek ve itibarsızlaştırmak olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, insanların damgalama süreçlerinde, diğerlerinde gördükleri farklılıkları etiketledikleri, etiketledikleri bu gruplara yönelik basmakalıp yargılar oluşturdukları ve zamanla kendilerini ve diğer insanları etiketlenmiş gruptan Devamı >
Oyun oynamak, çocukların mutluluklarını artıran, onları pek çok açıdan büyütüp geliştiren önemli bir ihtiyaç. Aynı zamanda bu oyunlar sırasında yaptıkları hatalar çocukların etkili ve olumlu dersler çıkartmalarını, daha iyi öğrenmelerini sağlıyor. Dolayısıyla, çocuklar için – yaş dönemi özelliklerine uygun olan riskleri içeren oy Devamı >
Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip çoğu ebeveyn yoğun stres, depresyon ve kaygı yaşıyor. Bu konuda yapılan araştırmalara göre, ailelerin bu stresli durumlarla başa çıkmalarında, sosyal destek güçlü bir koruyucu faktör oluyor. Otizmli çocuklara bakım veren ebeveynlerine verilen destekler, arkadaş, aile, komşu gibi resmi olmayan kaynaklardan Devamı >
Çalışan ebeveynlerin en temel sorunlarından biri iş ile ev yaşamı arasındaki dengeyi sağlayabilmek; çocuklarına ve diğer aile üyelerine yeterince zaman ayırabilmektir. Aile içi kaliteli bir iletişim, çocuğun kişilik ve bilişsel gelişmi için olduğu kadar okul yaşamı ve ileride kuracağı ilişkiler için de öneme sahip. İş yaşamı ise ebeveynle Devamı >
Ailenin önemine, kişiliğimizdeki etkisine değinen; bununla birlikte zamanı geldiğinde aileyle sağlıklı bir ayrışma yaşayamamanın olumsuz sonuçlarını aktaran bu kitapta aile ilişkilerinin etkili şekilde gelişmesinin ve deneyimlenmesinin nasıl mümkün olacağına dair önemli bilgiler veriliyor. Yazar, kişinin aileden ayrı geliştirdiği bireysel, bağ Devamı >
Ebeveynlerin çocuk yetiştirme ve çocuklarını sosyalleştirme davranışları, çoğu zaman kendi tutum, değer ve hedefleri doğrultusunda şekillenir. Bu bağlamda ebeveynlerin sosyalleştirme hedeflerini; değer verdikleri ve çocuklarında görmek istedikleri özellikler oluşturur. Yapılan araştırmalarda ebeveynlerin çocuk sosyalleştirme hedeflerinde ailenin Devamı >
Çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı, ebeveynin tutum ve davranıiları, çocuğun yetişkinliteki duygusal durumunu belirleyen en önemli faktörler arasında gösterilir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılmış olan araştırmalar, anne-baba tarafından kabul görmenin veya reddedilmenin, çocukların hem duygusal, davranışsal ve sosyal-bilişsel gelişimi Devamı >
Otizmli bireyler ve onların eğitimleri hakkında ne biliyoruz, ne kadar bilinçliyiz? Biz farkında olsak da olmasak da otizm spektrum bozukluğu önemli bir gelişimsel sorun olarak varlığını göstermeye devam ediyor. Özellikle otizmli bireylerin eğitim süreci, gün geçtikçe ilerleme kaydeden ve üzerinde çalışmayı gerektiren önemli bir alan. Biz de bu kon Devamı >
Birden fazla dilin konuşulduğu evlerde veya çevrede büyüyen çocuklar, kısa zamanda bu dilleri öğrenir ve tüm dilleri aynı anda konuşmaya başlar. Zaman zaman bu durumun zararları olduğunu düşünenler olsa da, aslında çoklu dil kullanılan ortamlardaki çocuklar üstünde pek çok olumlu etki görüyoruz. Bunlardan biri de duygusal gelişim. Stephen Chen v Devamı >
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10–19 yaş grubu, “ergen” olarak tanımlanır. Ergenlik dönemi büyümenin ve fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimlerin hızlı yaşandığı, çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş evresidir. Bu dönem, kızlarda 10–12, erkeklerde 12–14 yaşları arasında bedensel değişimlerle başlar ve bedensel değişimlerle birl Devamı >