Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
Eda Öçkoymaz
Sosyal yaşam bireyler arası ilişkilerde saldırgan ve olumlu sosyal davranışlar arasında bir denge kurmayı gerektirir. Bireylerin neden saldırgan davranışlar göstermeye doğru eğilim gösterdiğini anlamak için, özellikle saldırganlığın artmasına sebep olan olumsuz duygular üzerine bir çok araştırma yapılmıştır. Ancak bu noktada saldırganlığı Devamı >
İyimserlik gerçekleri görebilme, düşünebilme ve peşinden gidebilmeyi içeren; olayların ilerleyeceğine,  durum ve koşulların daha iyi bir şekilde gelişeceğine dair gerçekçi bir inanç taşımayı içerir. Yaratıcılık ise fikirler üretmek, çözüm yolu bulmak için kalıplardan çıkmayı gerektirir. Yaratıcılık ve iyimserliğin hızlı değişen du Devamı >