Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
Psikolog Aygül Aydoğan
Psikolog Aygül Aydoğan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Programı’nda yüksek lisans eğitimine devam eden Aygül Aydoğan, aynı zamanda özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde, özel gereksinimli çocuklarla çalışmalarını yürütüyor. Aygül Aydoğan İstanbul'da yaşıyor.
Otizm spektrum bozuklukları; doğuştan gelen veya 1-2 yaşında ortaya çıkan, kişilerin sosyal, iletişimsel, duygusal ve davranışsal becerilerini olumsuz etkileyen, beyin gelişimine dair bir problemdir. Otizmli bireylerin genel özellikleri, çoğu insana göre farklı yollarla iletişim kurmaları, farklı davranmaları, dereceleri çeşitli olmakla birlikte gün Devamı >
İleriye yönelik bellek, gelecek için planlanan bir eylemi zamanı geldiğinde yapmayı hatırlama becerisi olarak tanımlanır. Bu bellek tipi çeşitli aşamalardan oluşur ve bu beceriyi gösterebilen kişiler, önce hangi eylemi yapacağını planlamalı, başka işlerle ilgilendiği sırada yapacağı eylemi zihninde tutabilmeli, sonrasında ise zamanı geldiğinde Devamı >
Bilişsel beceriler, günlük yaşamımızda çevremize uyum sağlamamıza ve hedeflerimize yönelik davranışlarımızı düzenlememize yardımcı olur. Zayıf bilişsel özellikleri olan çocuklar ve yetişkinler, bazı nöropsikiyatrik belirtiler ve uyumsuz davranışlar sergilerler. Uyumsuz davranışlardan biri olan saldırganlıkla ilgili çeşitli sınıflandırmal Devamı >
Otizmli bireylerin gelişimsel özellikleri, onların sosyal ilişkilerine olumsuz şekilde yansır. Sosyal duygusal ilişkileri başlatma ve sürdürmede azalmış ilgi, duygu ifadesinin eksikliği ve sosyal etkileşimlerin oluşmaması, otizmli kişilerin empati duygusunun gelişememesine ve arkadaşlık ilişkilerinin başarılı olamamasına neden olabilir. Empati duyg Devamı >
Otizmle yaşayan bireylerin büyük bir kısmı, duyusal işlemlerde zorluklar yaşar. Bu zorluklar, bireylerin günlük hayatını fazlasıyla etkiler. Duyusal süreçler; görme, işitme, dokunma gibi tek bir duyuya özgü işlemleri içerdiği gibi, birden fazla duyunun entegre edilmesine ve algılanmasına da işaret edebilir. Duyusal bütünleme zorlukları yaşayan Devamı >
Sosyal bilimlerde damgalama kavramı, bir kişiyi gözden düşürmek ve itibarsızlaştırmak olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, insanların damgalama süreçlerinde, diğerlerinde gördükleri farklılıkları etiketledikleri, etiketledikleri bu gruplara yönelik basmakalıp yargılar oluşturdukları ve zamanla kendilerini ve diğer insanları etiketlenmiş gruptan Devamı >
Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip çoğu ebeveyn yoğun stres, depresyon ve kaygı yaşıyor. Bu konuda yapılan araştırmalara göre, ailelerin bu stresli durumlarla başa çıkmalarında, sosyal destek güçlü bir koruyucu faktör oluyor. Otizmli çocuklara bakım veren ebeveynlerine verilen destekler, arkadaş, aile, komşu gibi resmi olmayan kaynaklardan Devamı >