Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
Psikolojik Danışman Cansu Mumoğullarında
Başarılı bir iletişim, sözel ve sözel olmayan birçok bilgi kaynağını kullanan konuşmacı ve dinleyicinin katılımını gerektirir. Hem tek dil hem de çift dili kullananlar, başarılı iletişim kurabilmek adına bu bilgi kaynaklarını kullanmayı ve takip etmeyi öğrenmek zorundadır. Peki, tek dilin kullanıldığı çevrede yetişen bir çocuk ile çift Devamı >
Çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı, ebeveynin tutum ve davranıiları, çocuğun yetişkinliteki duygusal durumunu belirleyen en önemli faktörler arasında gösterilir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılmış olan araştırmalar, anne-baba tarafından kabul görmenin veya reddedilmenin, çocukların hem duygusal, davranışsal ve sosyal-bilişsel gelişimi Devamı >
Çalışma hayatının çalışanlar için gittikçe daha stresli hale geldiği bir gerçek. Aşırı stresin neden olduğu sonuçlar ise kişiden kişiye değişmekle birlikte bunlar arasında halsizlik, işe devamsızlık, depresyon, fiziksel hastalıklar, çalışma açısından verimsizlik ya da iştahta değişiklik sayılabilir. Yeni bir çalışma ise stresle kilo a Devamı >
Hamilelik tüm kadınlar için heyecan verici bir bekleyiş, aileye yeni bir üye katılımının beklentisi ve heyecanıyla yaşanılan çok önemli bir süreçtir. Hamile her kadın bu süreçte az ya da çok bir takım endişeler, korkular yaşar. Hangi doğum şeklini seçeceğinden tutun da bu seçimin kendisinin ve bebeğinin sağlığını nasıl etkileyeceği, doğ Devamı >
Günümüzde çalışma grupları, şirketlerin temel parçası haline geldi. Bunun altında yatan sebep ise birden fazla beceri, deneyim ve yargılama gerektiren görevlerde grupların bireylerden daha iyi performans göstermesidir. Fakat grup çalışmalarının da  süreçte birtakım kayıpları olabiliyor. Bunlardan birisi, grup içindeki bireylerin motivasyonunu dü Devamı >
Çocuğunuzun ilk sözcüklerini heyecanla bekliyorsunuz, ama beklenen “anne-baba” sözü çok kolay çıkmıyor ya da çocuğunuz akıcı konuşamıyor. Çocuklarda dil gelişimi ve konuşma bozuklukları ailelerin en çok merak ettikleri ve zaman zaman problem yaşadıkları önemli konulardan biri. Küçük yaşlarda ortaya çıkan konuşma bozuklukları tedavi edil Devamı >
İşyerlerinde cinsel veya cinsiyetçi yapısı olan “istenmeyen” davranış olarak tanımlanan cinsel taciz, dünyada oldukça yaygın.  Günümüzde kadınlar,  hem iş gücünde varlıklarının doğru kabul edilmesi için çaba harcıyor, hem kendilerine yönelik olumsuz davranışlarla mücadele ediyor. Türkiye’de de işgücünde kadın sayısının gider Devamı >
Çocukların sosyal-duygusal becerilerinin şekillenmesinde, anne-babanın tutum ve davranışlarının önemi yadsınamaz. Son zamanlarda ebeveynin çocuğa yaklaşımının “Duygu Bilgisi”ni de yakından etkilediği tartışılıyor. Duygu bilgisi, duygusal yüz ifadelerini tanıma, ayırabilme ve duruma uygun duyguyu belirleyebilme olarak tanımlanır. Yeni Devamı >
Son yıllarda ortaya atılan kuramlar, IQ’nun insan başarısı ve mutluluğu üzerindeki etkisinin %10’dan fazla olmadığını, sosyal bir varlık olan insanın mutlu olması için tek bir zekâ türünün yeterli olamayacağını belirtmiş, buna bağlı olarak özellikle “Duygusal Zeka” kavramı oldukça önem kazanmaya başlamıştır. Duygularını iyi bi Devamı >