Ajans Psikoloji, psikoloji alanında bilimsel araştırmalara dayanan haberlere yer veren bir başvuru kaynağı. Burada insan davranışlarının ve ruh sağlığının pek çok yönünü içeren bilimsel gelişmeleri bulacaksınız.
Aslıhan Mangan
Bir hastalığı nasıl algıladığımız ve onunla nasıl başa çıktığımız kültürel yapılanmamızla yakından ilişkilidir. Anadolu’da değişik uygarlık dönemlerinde benimsenen zengin inanç sistemlerinin ruhsal sorunların giderilmesinde geleneksel çare olarak algılanması ve uygulanması yaygın olarak kullanılmıştır. Ülkemizde de özellikle psikiy Devamı >
Ebeveynlerin çocuk yetiştirme ve çocuklarını sosyalleştirme davranışları, çoğu zaman kendi tutum, değer ve hedefleri doğrultusunda şekillenir. Bu bağlamda ebeveynlerin sosyalleştirme hedeflerini; değer verdikleri ve çocuklarında görmek istedikleri özellikler oluşturur. Yapılan araştırmalarda ebeveynlerin çocuk sosyalleştirme hedeflerinde ailenin Devamı >
Kendimiz ve ilişkilerimizle ilgili çok farklı düşünce kalıpları geliştiririz. Bunlar duygular, düşünceler ve bedensel duyumlardan oluşan duyuşsal ve bilişsel yapılardır. Şema olarak da adlandırılan bu kalıplar, şayet olumlu olarak gelişmemişse, yaşam boyunca tekrarlanır ve kişinin tecrübelerinde birtakım olumsuz tutum ve davranışlar sergileme Devamı >
Çocuk istismarı, çocukluk çağında çocuğun bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, cinsel, zihinsel gelişimlerini engelleyen, beden ve ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılmasıdır. Psikiyatrik bozukluk tanısı konan kişilerde çocukluk çağında istismara uğramış Devamı >
İnfertilite, herhangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın düzenli cinsel ilişkiye rağmen en az bir yıllık süre sonunda gebe kalınamaması olarak tanımlanır. İstendiği halde gebelik gerçekleşmediğinde çiftler kriz yaşayabilir, böyle bir sorun yaşadıkları için öfke duyabilirler. Kişi, partnerinin anne/baba rolünü yerine getirmesine engel olmanın Devamı >
Cinselliğin, yaşamsal bir işlevi olmasa da, yaşam kalitesini oluşturan ögeler arasında önemli bir yeri var. Bu noktada cinsellikle ilgili bilgilenmenin doğru kaynaklardan olması, cinselliğin sağlıklı yaşanması açısından son derece önemli. Bireyin içinde yaşadığı toplumsal yapı, kişinin cinselliğe ilişkin bilgilerinin şekillenmesinde önemli ro Devamı >
Son 10 yılda üzerinde fazlasıyla çalışma yapılan mükemmeliyetçilik kavramı, mükemmelin mümkün olduğuna inanma ve ona ulaşma çabası, kişinin kendisi ve başkaları için yüksek standartlar belirleme eylemi olarak tanımlanır. Üç alt boyutta ele alınan mükemmeliyetçilikte, kendine yönelik mükemmeliyetçilik, kişinin kendisi için yüksek standartl Devamı >
Almanya’da yaşayan göçmen Türk kadınlarının büyük kısmının, sahip olduğu geleneksel rolleri ile yeni toplumun kendisinden beklediği kimlik ve roller arasında çatışma yaşadığı biliniyor. Bu çatışmaların da süre ve sıklığı uzadıkça kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri artıyor; gerek psikosomatik gerekse psikolojik sorunlar ortaya çıkab Devamı >
Kendimizle ilgili algılama biçimlerimiz, yaşam kalitemizde önemli rol oynayan  kavramlar. Mutluluk algısı, beklentilerini gerçekleştirme algısı ve umut algısı bunlardan bazıları. Kendimizde algıladığımız olumlu duyguların sıklığı, mutluluk algımızı; amaçlarımıza ulaşma çabamız, beklentilerimizi gerçekleştirme algımızı; gelecekteki se Devamı >
T.C Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) işbirliği ile ergenlere yönelik hizmet vermek amacıyla ülkemizde kurulan gençlik danışma ve sağlık merkezleri; fiziksel gelişim, psikososyal gelişim, kişisel hijyen, beslenme, fiziksel etkinlik, sigara, alkol, madde kullanımı, güvenli cinsel ya Devamı >
Zihinsel veya bedensel bir engele sahip olmak, hem çocuk hem de ailesi için beraberinde birçok fiziksel, duygusal, toplumsal ve ekonomik sorunların yaşandığı stresli bir deneyimidir. Bu yüzden engelli çocukların aileleri, çocuklarının bakımı, gelişimi ve günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli alanlarda yardıma ve desteğe gereksinim du Devamı >