Psikolojik sağlık hizmetleri, son yıllarda teknolojik araçların desteğiyle online (çevrimiçi) olarak da veriliyor. Online terapide danışan ile terapist arasındaki terapötik iletişim sanal gerçeklik, internet ve telefon, bilgisayar, tablet gibi araçlar yardımıyla kuruluyor. V

Online psikolojik destek, genellikle daha ucuz olması ve zamandan tasarruf sağlaması açısından danışanlar tarafından tercih ediliyor. Bunun yanında, online terapi yardımıyla psikolojik destek alan danışanlar, terapistle görüşmek için uzun yolculuklar yapmak, hatta özenle hazırlanmak zorunda değiller. Online terapi aynı zamanda fiziksel engeli bulunan danışanlar ve psikolojik durumları nedeniyle evden çıkma konusunda güçlük çeken danışanlar için iyi bir alternatif olabiliyor. Terapiye gidildiği için insanlar tarafından damgalanma endişesi de online terapi tercih edenlerin belirttiği diğer sebepler arasında.

Araştırmalar, online terapilerin etkili olduğuna işaret ediyor. Örneğin bir araştırmada Bulimia Nervoza teşhisi konulmuş 128 kadın katılımcı 16 hafta boyunca toplamda 20 seans süren bilişsel davranışçı terapi (BDT) desteği alıyor. Katılımcıların yarısı terapiyi yüz yüze gerçekleştirirken diğer yarısı BDT desteğini telekomünikasyon teknolojisi yardımıyla uzaktan alıyor. Sonuçlar, telekomünikasyon teknolojisinin daha ucuz bir yöntem olması yanında yüz yüze verilen BDT terapisiyle aynı etkilere sahip olduğunu gösteriyor.

Diğer bir çalışmada, Obsesif Kompulsif Bozukluk tanısı almış 72 ergen, rastgele iki gruba ayrılıp BDT desteği alıyor. Yüz yüze ve telefon yardımıyla terapi sürecini yürüten ergenler için uygulanan alt yöntemler aynı şekilde yürütülüyor. Telefon desteğiyle süreci tamamlayan ergenler, bu yöntemin de etkili olduğunu dile getiriyor. Panik Bozukluğu olan danışanlarla yapılan bir başka araştırmada ise, danışanlar online terapiden memnun olduklarını, danışmanlarıyla iletişimlerinin kaliteli olduğunu ve terapiden yüz yüze terapi desteği alan danışanlar kadar faydalandıklarını vurguluyor.

Teknolojinin sağlık alanında yer almaya başlamasıyla beraber psikolojik sağlık uygulamalarında da elbette çeşitlilik gözlenmeye başlandı. Teknolojiden büyük ölçüde yararlanan bu alan, psikolojik destek arayan danışanlara yeni bir alan yaratıyor. Ancak bu şekilde hizmet veren uzmanların bu konuda eğitimli olmaları ve etik konulara dikkat etmeleri oldukça önemli. Ayrıca online terapilerin olası olumsuz etkileri ve hangi danışanlarla uygun olup olmadığı konularının araştırılmaya devam edilmesinde fayda var.

Detaylar için kaynaklar

Crow, S. J., Mitchell, J. E., Crosby, R. D., Swanson, S. A., Wonderlich, S., & Lancanster, K. (2009). The cost effectiveness of cognitive behavioral therapy for bulimia nervosa delivered via telemedicine versus face-to-face. Behaviour Research and Therapy47(6), 451-453. doi:10.1016/j.brat.2009.02.006

Kiropoulos, L. A., Klein, B., Austin, D. W., Gilson, K., Pier, C., Mitchell, J., & Ciechomski, L. (2008). Is internet-based CBT for panic disorder and agoraphobia as effective as face-to-face CBT? Journal of Anxiety Disorders22(8), 1273-1284. doi:10.1016/j.janxdis.2008.01.008

Richards, D. (2009). Features and benefits of online counselling: Trinity College online mental health community. British Journal of Guidance & Counselling37(3), 231-242. doi:10.1080/03069880902956975

Turner, C. M., Mataix-Cols, D., Lovell, K., Krebs, G., Lang, K., Byford, S., & Heyman, I. (2014). Telephone Cognitive-Behavioral Therapy for Adolescents With Obsessive-Compulsive Disorder: A Randomized Controlled Non-inferiority Trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry53(12), 1298-1307.e2. doi:10.1016/j.jaac.2014.09.012