Automonous Sensory Meridian Answer (ASMR), beynin düşük desibeldeki duyduğu sesler ve buna dair ortaya çıkan hissiyat olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda bilim insanları arasında “sürüngen beyin durumu” olarak da biliniyor. Türkçede ise “iç gıdıklanması” olarak adlandırmak mümkün.

ASMR’nin yarattığı his, başın karıncalanmasıyla başlayan ve omurgadan aşağı doğru giden bir dinginlik ve sakinlik hissidir. 2000’li yılların başında Avrupa ve Amerika’da araştırılmaya başlanan ASMR, çağımızın son yıllarında da popülaritesini korumaya devam ediyor ve özellikle de internette (Youtube gibi sosyal medya platformlarında) giderek yaygınlaşıyor. Youtube’daki bir kısmı milyonlarca izlenmiş olan ASMR videolarında daha çok fısıldama, tıklama sesi, klavye sesi, yazı yazma sesi ve fırça sesi gibi sesler tercih ediliyor.

Araştırmacılar Barratt ve Davis, yakın zamanda yaptıkları bir çalışmada katılımcıların %98’inin ASMR’yi rahatlatıcı bulduğu, %82’sinin ASMR’yi uykuya dalma ve rahat uyuma amacı ile, %70’inin de stresle başa çıkma yöntemi olarak kullandığı sonucuna ulaşmış.

Poerio ve arkadaşlarının 1000’den fazla katılımcı ile yaptığı bir başka çalışmada ise ASMR deneyimleyen bireylerin sakinlik hissi yanında, ASMR deneyimlemeyenlere göre daha yavaş kalp atışı sergiledikleri bulunmuş. Aynı zamanda sonuçlar müzik ve meditasyon gibi stres azaltıcı etkinliklerin sonuçları ile de ilişkili bulunmuş.

Son yıllarda oldukça ilgi çeken ASMR’nin yapılan bazı çalışmalarda rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğunun bulunduğu düşünülecek olursa ASMR, rahatlama ve uykuya dalma gibi durumlar için arayışta olan bireyler tarafından kullanılabilecek alternatif bir yöntem olarak değerlendirilebilir.

Detaylar için kaynaklar

Barratt, E. L. ve Davis, N. J. (2015). Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): a flow-like mental state. PeerJ3, e851. https://doi.org/10.7717/peerj.851

Poerio, G. L., Blakey, E., Hostler, T. J. ve Veltri, T. (2018). More than a feeling: Autonomous sensory meridian response (ASMR) is characterized by reliable changes in affect and physiology. PloS one13(6), 10.1371/journal.pone.0196645.