Günlük yaşantımızın belirli bir kısmı sürekli olarak trafikte geçiyor. Bu süre boyunca da yollardaki yoğunluk, diğer sürücülerin yaptığı ihlaller gibi stres faktörleri nedeniyle olumsuz duygular hissediyoruz. Peki birçok sürücü aynı durumla karşılaşmasına rağmen neden bazıları diğerlerine göre daha öfkeli ve saldırgan davranışlar sergiliyor?

Deffenbacher ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, bireylerin gün içinde yaşadıkları strese trafikteki öfkenin de eklenmesi sonucu, güvenli araç kullanmayı olumsuz yönde etkileyen ‘trafik öfkesi’nin meydana geldiği sonucuna ulaşılmış. Bireylerin günlük yaşam stresleri, trafik ortamlarındaki trafik öfkesi ile birleştiğinde tehlikeli davranışlar, tehlikeli araç kullanımı ve kural ihlalleri gibi sonuçlar doğuruyor.

Çalışmada ayrıca aynı süre boyunca araç kullanan bireyler, öfke düzeyleri daha yüksek ve daha düşük olmak üzere ikiye ayrılarak gözlenmiş. Öfke düzeyi yüksek olan bireylerin araç kullanırken daha fazla kural ihlali yaptıkları, daha tehlikeli davranışlar sergiledikleri, daha saldırgan oldukları, sık ve yoğun öfke yaşadıkları bulunmuş. Bunun yanında araç kullanırken daha yoğun öfkelenen ve daha saldırgan davranışlarda bulunan bireylerin daha sakin ve uyumlu kalan bireylere göre kaza yapma oranları daha fazla.

Kendi iyi oluşumuzu sağlamak, günlük yaşamda öfke gibi duyguları tetikleyen faktörlerle karşılaştığımızda daha sakin ve kontrollü olabilmeyi başarabilmek ve kaza yapma riskini azaltmak adına öfke ve stresle başa çıkma yöntemleri öğrenip uygulamamız oldukça önem taşıyor.

Detaylar için kaynak

Deffenbacher, J. L., Petrilli, R. T., Lynch, R. S., Oetting, E. R. ve Swaim, R. C. (2003). The Driver’s Angry Thoughts Questionnaire: A measure of angry cognitions when driving. Cognitive therapy and research27(4), 383-402.