Sosyal medya platformları günümüzde pek çok farklı amaçla geniş kitlelerce kullanılıyor. Tartışmalı olan bir kullanım alanı da sosyal medyanın psikolojik destek arayışı için kullanılması.

Sosyal medya platformları, psikolojik sağlık ve mental bozukluklar ile ilgili bir bilgi kaynağı olarak kullanılması yönüyle özellikle bir profesyonelle görüşme şansı olmayan bireylere kolaylık sağlayabiliyor. Yapılan çalışmalar mental bozukluğa sahip bireylerin Facebook gibi platformları bir yardım çağrısı yapma aracı olarak da kullandıklarını gösteriyor. Ancak sosyal medya bu gibi durumlarda bireylere sosyal destek alabilecekleri iletişim ağlarına dahil olma gibi avantajlar sağlasa da pek çok riski de beraberinde getirebiliyor.

Örneğin yapılan bir çalışmada sosyal medya hesapları aracılığı ile psikolojik durumları ile ilgili paylaşım yapan bireylerin arkadaş çevrelerinden bu paylaşımlarına dair olumsuz geri bildirimler alabildikleri görülmüş. Buna ek olarak bu tarz paylaşım ortamlarının mental bozukluğu olan ve zaten kendi deneyimlediği zorluklarla mücadele eden bireylerin başkalarının psikolojik problemleri ile meşgul olmasına ve olumsuz yönde etkilenmesine neden olabiliyor. Bu paylaşımların bir başka boyutu ise iş yaşamı ile ilişkili. Deneyimledikleri psikolojik sorunları ve riskli davranışları (sosyal içicilik gibi) hakkında sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmalarının bireylerin gelecekteki iş fırsatlarının azalması ile ilişkili olduğu görülüyor.

Peki bu durumda sosyal medya bir psikolojik destek arayışı platformu olarak gerçekten kullanılmalı mı yoksa arkadaşlarımızın görmek istediklerine uyum sağlamak adına Facebook, Instagram gibi ortamlarda her şey yolunda ve mutluymuş gibi paylaşımlar yapmayı sürdürmeli mi? Kısa vadede sosyal medya psikolojik bozukluğu olan bireylere sosyal destek sağlayan bir mekanizma olarak fayda getiriyor olsa da, uzun vadede profesyonel destek olmadan sosyal medyanın tek başına bu bireylere fayda sağlayamadığı ve hatta onlar için riskli bir ortama dönüşebileceği görülüyor. Bu nedenle sosyal medya hesaplarından bu amaçla paylaşımlar yaparken iki kere düşünmekte fayda var.

Detaylar için kaynaklar

Brailovskaia, J. ve Margraf, J. (2016). Comparing Facebook users and Facebook non-users: Relationship between Personality traits and mental health variables–An exploratory study. PloS one, 11(12), e0166999.

Heyes, K. (2018). Socialization or Social Isolation?: Mental Health Community Support in the Digital Age. In Novel Applications of Virtual Communities in Healthcare Settings (pp. 28-55). IGI Global.