Bilgisayar oyunu oynamak günümüzde çok tartışılan bir konu. Aşırı bağımlılık yaptığı, duygusal ve sosyal hayatı olumsuz etkilediği konusunda farklı fikirler var. Araştırmacı Daphne Bavelier ve ekibi, aksiyon oyunlarının iyi yönleri olabileceği tezinden yola çıkarak hayatı boyunca çok az oyun oynamış insanları iki gruba ayırdı ve aksiyon oyunlarının öğrenme üzerinde iyi yönlü bir etkisi olup olmadığını araştırdı.

Yaptıkları bir dizi araştırmada Bavelier ve ekibi, aksiyon oyunu oynayanlarla oynamayanların görsel performanslarını ölçmek için şekil ayırt etme testini kullandı. Öncelikle, aksiyon oyunu oynayanların, oynamayanlara göre bu testte daha iyi bir performans sergilediği görüldü. Sonrasında ise hayatı boyunca çok az oyun oynamış bireyler incelendi. Bir gruba 9 hafta boyunca toplamda 50 saat Call of Duty gibi aksiyon oyunları oynatılırken aynı süre zarfında kontrol grubu olan ikinci bir gruba da The Sims gibi aksiyon içermeyen oyunlar oynatıldı. 9 haftanın sonunda iki grup da şekil ayırt etme testine tabi tutuldu. Bu testlerin sonucunda da aksiyon oyunları oynayan katılımcıların testlerde daha başarılı oldukları gözlendi.

Aksiyon oyunları oynayan kişilerin, oynamayan kişilere göre daha hızlı ve daha düzgün şablonlar ortaya çıkarttıkları da araştırmadan çıkan bir diğer sonuç. Bu araştırmada Bavelier, öğrenme sürecini doğru şablonları hızlı bir şekilde yaratmak ve böylelikle performansı artırmak olarak tanımladı ve aksiyon oyunları oynayan kişilerin bunu yapmakta daha başarılı olduklarını gösterdi. 6 ay ve bir yıl arayla aynı katılımcılar arasında tekrarlanan testlerle aksiyon oyunu oynayan grubun şablon yaratma kapasitesinin aynı seviyede kaldığı, böylelikle aksiyon oyunu oynayanların edindiği yeteneklerin kalıcı olduğu da ortaya çıkartıldı.

Bavelier ve ekibi, aksiyon oyunları dışında başka oyunların da öğrenme üzerinde etkisi olabileceğini düşünüyor. Bu tarz oyunlarda, oyun oynayan kişinin dikkatini bir kaç farklı yönde tutması ve tahminler yapması gerektiğini savunuyorlar.

Detaylar için kaynak

Bejjanki, V.R. et al. (2014). Action video game play facilitates the development of better perceptual templates. PNAS. DOI: 10.1073/pnas.1417056111