Strese maruz kaldığımız, en çok stres yaşadığımız yerleri düşündüğümüzde listenin başını iş yerlerimiz çekiyor. Hal böyle olunca bu konuda yapılan araştırmalar da çoğalıyor. Avustralya’da Silvia Pignata ve arkadaşlarının yürüttüğü bir çalışmada ise çalışanların stresi azaltmak için kullanılan tekniklere yönelik farkındalık seviyelerinin psikolojik sağlıklarını nasıl etkilediği incelenmiş.

Yaklaşık 900 kişinin katılımıyla, 3 yıl arayla toplanan veriler sonucunda önemli sonuçlar elde edilmiş. Örneğin stresi azaltmaya yönelik tekniklerin farkında olmak, çalışanların yaşadıkları psikolojik sıkıntı halini azaltıyor, iş doyumlarını artırıyor ve çalıştıkları kuruma olan güvenlerinde de gözle görülür artış sağlıyor. Ayrıca çalışanların işlerine duygusal katılımlarının da tekniklerle ilgili farkındalık düzeyinden olumlu etkilendiği görülüyor.

Araştırma, stresle baş etme tekniklerinin sadece farkında olmanın bile çalışanların iyi oluşlarına katkısı olduğunu gösteriyor.

Detaylar için kaynak

Pignata S. et al. (2016). Awareness of Stress-reduction Interventions: The Impacton Employees ’ Well-being and Organizational Attitudes. Stress & Health(32) 231-243.