İkinci bir dil konuşma becerisi, küçükten büyüğe herkesin karşısına çıkan bir sorun ve günümüzde neredeyse zorunluluk olarak görülen bir nitelik. Anasınıfından üniversiteye, özel kurslardan çevrimiçi platformlara kadar her ortamda yabancı dil eğitimi ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Peki, bu kadar üzerinde durulmasına ve çeşitli eğitim modülleri uygulanmasına rağmen, dil öğrenme başarısının kişiler arasında gösterdiği farklılığı nasıl açıklamalıyız? Bu sorunun cevabını bulmak üzere yapılan araştırmalardan güncel bir tanesi dikkat çekiyor. Bu araştırma, farklı motivasyonlara sahip olmalarına rağmen, daha yüksek mükemmeliyetçilik algısına sahip insanlardaki dil öğrenme başarısızlığını ortaya çıkarıyor.

2016 yılında 400 kişilik öğrenci grubu ile yürütülen bu çalışmada katılımcıların motivasyonları, dil öğreniminin öneminin farkında olan, aile tarafından motive edilen, dil öğrenme konusunda motivasyonu olan ve hedefinde olan dilin kökenine ilgi duyan olmak üzere 4 kategoride incelendi ve katılımcıların dil öğrenme başarısı izlendi. The Almost Perfect Scale-Revised (APS-R) test sonuçlarına göre çalışmanın başında her katılımcının mükemmeliyetçilik algısı derecelendirildi. Araştırma sonucuna göre, mükemmeliyetçilik algısı yüksek olan öğrencilerin başarı seviyelerinin motivasyon kaynaklarından bağımsız olarak daha düşük olduğu gözlendi.

Mükemmeliyetçilik algısı yüksek olan öğrencilerin başarısızlık durumunda uğradıkları hayal kırıklıkları ve stres, dil öğrenimlerini olumsuz etkileyebiliyor. Bu durumun üstesinden gelmek için, arkadaşça bir ortam yaratılması, hata yapma konusunda öğrencilerin yüreklendirilmesi ve destekleyici bir eğitim ortamı öneriliyor.

Yanlış telaffuz, dil bilgisi hataları, kelime seçimlerindeki hatalar sizi korkutmasın. İyi bir dil yetkinliğine ulaşmanız zaman ve emek alacaktır. Yaptığınız hataları düzeltmek için harcadığınız enerjinin karşılığını ise mutlaka alırsınız.

Detaylar icin kaynak

Dashtizadeh P. & Farvardin M. T. (2016). The relationship between language learning motivation and foreign language achievement as mediated by perfectionism: the case of high school EFL learners. Journal of Language and Cultural Education , 4(3), 86-102.