Genç popülasyonun yakın ikili ilişkileri dahil her alanda teknolojiyi kullanıyor olması, yakın ilişkilerin başlangıçları ve sürekliliği ile ilgili yeni tartışma alanları yaratıyor. 2015 yılında yapılan çalışmalar, genç popülasyonun %89’dan fazlasının sosyal medya kullandığını ve %92’sinin romantik partnerleri ile iletişime geçmek için mesajlaşmayı kullandığını gösteriyor. Ayrıca, problemleri çözme ve hassas konuları tartışma adına da teknolojik iletişim araçlarını/yöntemlerini de oldukça sık kullanıyorlar. Ergenlerin sosyal yeterliliğinin gelişmesi için kurdukları romantik ilişkilerin rolü bu zamana kadar yapılan araştırmalarda çoğu kez ortaya konuldu. Ancak, teknolojik iletişim araçlarının bu süreci nasıl etkilediğine yönelik yapılan araştırma sayısı olukça az. Bundan esinlenen Nesi ve arkadaşları, ergenlerin romantik ilişkilerinde kullandıkları iletişim kalıpları ile bu ilişkilerdeki sosyal yeterlilik seviyeleri arasındaki ilişkiyi inceleyen  bir araştırma yapıyorlar. Araştırmada, 1 sene sonra yapılan ölçümlerle, iletişim kanallarının kullanımının sosyal yeterlilik seviyesine olan etkisine de bakılıyor.

Araştırmaya, yaşları 13 ve 16 arasında değişen ve son 1 sene içinde romantik ilişki yaşamış 487 ergen katılıyor. Katılımcıların,  geleneksel iletişim yöntemleri ile teknolojik iletişim yöntemlerini kullanma sıklığını ölçen soruları cevaplamaları isteniyor. Devamında ise, sosyal yeterliliğin iki alanı olan tartışma yönetme becerileri ve huzursuz oldukları durumları karşı tarafa açıklayabilme becerileri ölçülüyor. Bu ölçümler, araştırmanın başında toplandıktan 1 sene sonra tekrar yapılıyor.

Çıkan sonuçlar, romantik ilişkilerinde teknolojik iletişim yöntemlerini geleneksel iletişim yöntemlerinden (yüzyüze, telefonla konuşma gibi ‘ses’ içeren iletişim yöntemleri) daha sık kullanan ergenlerin, sosyal yeterliliklerinin 1 sene sonra yapılan ölçümler de dahil olmak üzere daha düşük olduğunu gösteriyor. Her ne kadar hem erkek hem de kadınlar için bu durum geçerli olsa da, erkekler için bu ilişkinin daha güçlü olduğu bulunuyor. Günlük romantik ilişkilerinde teknolojik iletişim yöntemlerine daha sık başvuran erkeklerin tartışmaları yönetme becerilerinin daha düşük olduğu gözleniyor.

Kısacası, partnerleriyle ilişki kurarken teknolojik iletişim yöntemlerine daha sık başvuran ergenlerin kişiler arası yeterlikleri olumsuz etkileniyor. Araştırma gelecekte yapılacak olan çalışmaların bu alana daha fazla dikkat vermesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Detaylar için kaynak

Nesi, J., Widman, L., Choukas‐Bradley, S., & Prinstein, M. J. (2016). Technology‐Based Communication and the Development of Interpersonal Competencies Within Adolescent Romantic Relationships: A Preliminary Investigation. Journal of Research on Adolescence, 1-7.

RelatedPost