Ergenlik dönemi bir çok fiziksel ve duygusal değişimin yaşandığı ve tüm bu değişimlerle birlikte kişiler arası ilişkilerin de yeniden şekillendiği bir süreçtir. İlişkilerdeki temel vurgu, ergenin bağımsızlaşma isteğindedir ve bu bağımsızlaşma, akranlarıyla oluşturduğu arkadaş gruplarında görülür. Peki, suç davranışını akran grupları nasıl etkiliyor dersiniz?

Sedding’in yaptığı bir araştırmada yaş aralığı 13-17 olan ve çalışmanın ilk beş yılında sürekli katılım gösteren 1552 ergenin bilgileri kullanıldı. Araştırma, ergenlik döneminde suça yönelimli akran grupları ile birlikte olmanın ve suç yanlısı normların kabulünün şiddet suçuyla ilişkili olduğu görüldü. Göç ve diğer değişkenlerin ise suç davranışıyla düşük seviyede ilişkili olduğu; eğitim seviyesi azaldıkça suçun ortaya çıkma ihtimalinin arttığı belirlendi. Bnun yanında ergenlerin; arkadaş grupları, kısa süren mutluluklar ve heyecanlar için şiddet davranışı gösterebildikleri saptandı. Ayrıca kadınlara oranla erkeklerin sapkın arkadaş grupları ve şiddet davranışı arasındaki ilişkinin daha fazla olduğu görüldü.

Araştırma sonuçları, arkadaş etkilerinin dönemsel olarak farklılaştığına, gençlerin davranışlarının uzun süreli olarak incelenmesi gerektiğine ve gelişim süreçlerinin önemine işaret ediyor.  Şiddet davranışı üzerinde karşılıklı etki ile ilgili ilk kez boylamsal bir inceleme yapan bu çalışma, gelecekte yapılacak olan çalışmaların sadece ergenlik dönemindeki ilişkileri değil, bireyin yetişkinlikte kurduğu yeni bağları da incelemesi gerektiğini gösteriyor.

Detaylar için kaynak

Sedding, D. (2013). Peer group association, the acceptance of norms and violent behaviour: A longitudinal analysis of reciprocal effects. European Journal of Criminology, 11(3), 319-339.

RelatedPost