Erken çocukluk döneminde işlenen suçlar toplumda yaygın olarak görülüyor. Çocuk suçlular tarafından işlenen suçlarla ilgili en önemli faktörlerin yaş, cinsiyet ve etnik köken olduğunu söylemek mümkün. Erken ve orta çocukluk döneminde başlayan antisosyal davranışlar ergenlikte ve yetişkinlikte devam edebiliyor, suçların ciddiyeti artıyor.

Pechorro ve arkadaşları, yaş ortalaması 16 olan 306 erkek çocuk ile suçların ciddiyeti, davranış bozukluğu ve erken yaşta suç işleme arasındaki ilişkiyi inceliyor. Katılımcıların 204’ü çocuk ıslahevlerinden ve 102’si okullardan seçiliyor. Katılımcılar, erken yaşta suç işlemeye başlayanlar (11 yaştan küçük), geç yaşta suç işlemeye başlayanlar (12 yaştan büyük) ve sabıkasız olanlar olarak üç gruba ayrılıyor. Bu üç ayrı grubun psikopatik özellikleri, çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek antisosyal ve agresif tutumları, gençlikte yaşanan yasadışı ve antisosyal faaliyetleri, sosyal istenirliliği çeşitli ölçeklerle değerlendiriliyor. Resmi kayıtlardaki suçların ciddiyeti “Index of Crime Seriousness” kılavuzuyla sınıflandırılıyor ve ayrıca suçla ilgili sosyodemografik değişkenler hakkında bir anket de uygulanıyor.

Sonuçlar, suç işlemeye erken başlayanların diğer gruplara kıyasla daha sık davranış bozukluğu tanısı aldıklarını gösteriyor. Davranış problemi görülme olasılığının grupla ilişkili olmaksızın; suç işleme başlangıç yaşı, hukukla karşı karşıya gelme yaşı ve ilk ıslah evine hapsedilme yaşı ile negatif ilişkili; çocuğun kendisi tarafından rapor edilen suçlar, suçların ciddiyeti ve davranış bozukluğu ile pozitif ilişkili olduğu ortaya çıkıyor.

Araştırma, davranış bozukluğu tanısı almış olan veya antisosyal davranış gösterenlerin potansiyel suçlu olarak etiketlenmemesini öğütlerken, çocuk suçluluğuna müdahale programları tasarlarken suça erken yaşta ve geç yaşta başlayanlar arasındaki farkı dikkate almanın önemini vurguluyor.

Detaylar için kaynak

Pechorro, P., Maroco, J., Gonçalves, R. A., Nunes, C., & Jesus, S. N. (2013). Psychopathic traits and age of crime onset in male juvenile delinquents. European  Journal of Criminology, 1477370813495759.