Kanser, çağımızın en sık rastlanılan hastalıklarından biri olarak toplum sağlığını tehdit ediyor. Tedavi süreci, hastalar ve yakınları açısından oldukça zor geçiyor ve bu dönemde kanser hastaları yoğun psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyor. Peki, bu dönemde yaşanan psikososyal sorunların yaş ile bağlantısı olabilir mi?

Araştırmacı Deckx ve arkadaşları, kanser hastalığını atlatan yaşlı kişilerin psikososyal problemlerden yakındığını tespit edip bu yakınmaların yaşlılık ile mi yoksa kanser ile mi ilgili olduğunu ayırt etmek için bir çalışma yapıyor. 1.-3. evrelerde meme ve bağırsak kanseri tanısı alanlar arasından 70 yaşından büyük olanlar yaşlı; 50-69 yaş aralığındakiler genç olarak gruplandırılıyor. 70 yaşından büyük ve kanser tanısı almayan kişiler de kontrol için deneye dahil ediliyor. Tanı konması ile başlayan araştırma dönemi 1 yıl sürüyor ve toplamda 536 kişi katılımcı oluyor. Depresyon, bilişsel fonksiyonlar ve yorgunluk çeşitli ölçeklerle ölçülüyor.

Sonuçlara bakıldığında, genç ve yaşlı kanser hastalarında psikososyal sorunların gelişimi benzer özellik gösteriyor. Her iki grupta da depresif özelliklerin arttığı, bilişsel fonksiyonların az miktarda kötüleştiği, yorgunluk hissinde de belirli bir değişim olmadığı ortaya çıkıyor. Kanser olmayan yaşlı hastaların sonuçlarıyla karşılaştırma yapıldığında, değişikliklerin çok az olduğu; 1 yıllık takip sonucunda sadece depresyonun kanserli yaşlı hastalarda kanser olmayanlara göre daha sık görüldüğü anlaşılıyor.

Bu çalışma, kanserli hastalarda başlangıçta depresyon, bilişsel zayıflık ve yorgunluk problemlerinin olmasının bir risk faktörü oluşturduğunu ve farklı meslek alanlarının kanser hastalarının tedavi sürecinde aktif rol almasının önemini göstermesi açısından dikkat çekici bir çalışma.

Detaylar için kaynak

Deckx, L., Van Abbema, D. L., Van Den Akker, M. ve diğerleri. (2015). A cohort study on the evolution of psychosocial problems in older patients with breast or colorectal cancer: Comparison with younger cancer patients and older primary care patients without cancer. BMC Geriatrics, 15(79); 1-13.

RelatedPost