İyi bir uyku düzeni, hem fiziksel hem psikolojik sağlık için önemli bir koruyucu. Kaliteli uyuyamayan kişiler, günlük hayatta odaklanma, hatırlama, çalışma gibi alanlarda sıkıntı yaşıyorlar ve duygu durumları, dolayısıyla sosyal ilişkileri de olumsuz etkilenebiliyor. Günlük sorunlar, sosyal ve romantik ilişkilerdeki olumsuz gelişmeler uyku kalitesini anlamlı şekilde etkiliyor. Güncel bir çalışma, romantik ilişkisi olan kişilerde partner duyarlılığının uyku kalitelerini nasıl etkilediğini inceliyor.

ODTÜ Psikoloji bölümü öğretim üyesi Emre Selçuk ve ekibi, partnerin algılanan duyarlılığının uyku kalitesini nasıl etkilediğini incelerken katılımcıların, kaygı, depresyon, fiziksel sağlık ve ilişkileri ile ilgili bazı bilgiler de topladı. Uyku kalitesine dair bilgi, hem kişilere çeşitli ölçeklerle uyku durumları sorularak, hem de giyilebilir teknoloji aracılığıyla biyolojik ölçüm yapılarak alındı.

Sonuçlara göre, partnerin duyarlı olarak algılanması daha iyi bir uyku ile ilişkili. Ancak bu direkt ilişki sadece uykunun sözel ölçümünde gözleniyor. Biyolojik ölçümde ise partner duyarlılığının uyku kalitesi üzerindeki rolü, azalan kaygı ile ilişkili. Yani duyarlı partnere sahip olmak, kişide daha düşük kaygı ve depresyon ile ilişkili olmasıyla uyku kalitesini de olumlu etkiliyor.

Bu çalışma romantik ilişkilerde partnerlerin birbirine karşı duyarlı olmalarının uyku düzeni ve kalitesi ile ilişkili olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda romantik ilişkilerin sağlık üzerinde etkili olabileceğini, ancak bunun doğrudan fiziksel sağlığa dönük bir etki olmadığını, psikolojik mekanizmalar aracılığı ile gerçekleştiğini gösteriyor.

 Detaylar için kaynak

Selcuk, E., Stanton, S. C. E., Slatcher, R. B., Ong, A. D. (2016). Perceived partner responsiveness predicts better sleep quality through lower anxiety. Social Psychological and Personality Science. DOI: 10.1177/1948550616662128

RelatedPost