Çalışma ortamlarında, kurumun bütünlüğünü ve çalışanların iyi oluşunu etkileyen çok sayıda faktör mevcut. Bu alanda yapılan pek çok çalışma çalışan iyi oluşuna ön koşul olarak psikolojik sağlamlığı işaret ediyor. Bugüne dek yapılan çok sayıda çalışma, çalışanın yüksek psikolojik sağlamlığının, daha iyi çalışma performansı gibi birçok olumlu sonucu beraberinde getirdiğini kanıtlamış durumda. Peki, nedir psikolojik sağlamlık? Psikolojik sağlamlık kavramı, karşılaştığı başarısızlık, engel, belirsizlik gibi psikolojik iyi oluşunu tehdit edecek durumlar ile karşılaştığında bireyin kendini toparlayabilme kapasitesine işaret ediyor. Bu konu üzerine yapılmış bazı çalışmalar sayesinde de olumlu duyguların psikolojik sağlamlık ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Menegel ve arkadaşları da çalışma ortamlarında takımların deneyimledikleri ortak (kolektif) olumlu duyguların psikolojik sağlamlık ile ilişkisini ve psikolojik sağlamlık ile takım performansı arasındaki ilişkiyi incelemek adına bir çalışma yürüttü.

Araştırma için 40 farklı kurumda, 216 farklı proje takımına üye 1076 katılımcı seçildi. Katılımcılardan, ortak olumlu duyguları değerlendirecek ölçekleri tamamlamaları istendi. Bu ölçeğe sadece şevk, iyimserlik, tatmin, rahatlık ve sakinlik duyguları dâhil edildi. Ayrıca katılımcıların psikolojik sağlamlık seviyeleri de ölçüldü. Takım performansı için ise amirlerin değerlendirme yapması istendi. Bu değerlendirmelere, görev performansının yanı sıra, görev kapsamında olmayan fakat kurum için faydalı olacak olan davranışlar da (örneğin, iş arkadaşına yardım etmek) dâhil edildi.

Araştırmanın ilk bulguları, grup içinde deneyimlenen ortak olumlu duygu seviyesi ile psikolojik sağlamlık seviyesi arasında olumlu bir ilişki olduğunu gösteriyor. Daha yüksek olumlu duygu seviyesine sahip gruplarda artan psikolojik sağlamlık seviyesi ise takımın performansını artırıyor. Bu sonuçlar, olumlu duyguların takım performansı üzerindeki güçlendirici etkisinin altında yatan mekanizmalardan birinin artan psikolojik sağlamlık seviyesi olduğunu ortaya koyuyor. Yani, çalışanların deneyimlediği olumlu duygu seviyesine bağlı olarak güçlenen psikolojik sağlamlık, takımlarının daha iyi performans ortaya koymasına yardımcı oluyor.

Araştırma özellikle alanyazında psikolojik sağlamlık ile ilgili çalışmalara, konuyu kurumsal iş ortamlarında kullanıma yönelik bir noktaya taşıyarak katkı sağlıyor.

Detaylar için kaynak

Meneghel, I., Salanova, M., & Martínez, I. M. (2016). Feeling good makes us stronger: How team resilience mediates the effect of positive emotions on team performance. Journal of Happiness Studies, 17(1), 239 – 255.

RelatedPost