Nostalji, geçmişte yaşananları anımsama ve geçmişe özlem duyma olarak ifade edilebilir. Eskiden bulunulan bir yerden geçtiğimizde ya da o zamanlara ait bir eşya veya kişi aracılığıyla bu duygusal durum deneyimlenebilir. Her ne kadar nostalji geçmiş ile alakalı bir durum olarak görülse de, aslında gelecek üzerinde de etkileri olduğu biliniyor. Nostaljik hisler; ilham, motivasyon, merak ve yaratıcılığın artmasında etkili. Bazı kişilerin nostalji yaşamaya daha yatkın karakter özellikleri gösterdiği de biliniyor. Yani belirli kişiler, çevresel ipuçlarını fark etmeye ve bu ipuçları dolayısıyla nostaljik hisler yaşamaya daha yatkın. Peki, nostaljik hisler yaşamaya yatkın olan kişilerde nostalji hissi uyandırmak o kişilerin geleceğe dair iyimserliklerini olumlu etkileyebilir mi?

İngiltere’de yapılan bir araştırmada Wing-Yee Cheung ve ekibi, öncelikle katılımcılarda nostalji hissini oluşturdu; daha sonra olumlu ve olumsuz duygu durumlarını, sosyal bağlılık, öz saygı ve iyimserlik seviyelerini kontrol etti. Amaçları, nostalji yaşamaya yatkın olan kişilerde nostalji hissinin, bu yatkınlığa sahip olmayan kişilere göre iyimserlik açısından daha olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağını anlayabilmekti.

Sonuçlara göre, kişilerde nostaljik hisler uyandırmak, uyandırdığı olumlu duygulardan bağımsız olarak sosyal bağlılık ve öz saygı aracılığı ile iyimserliği artırıyor. Ancak bu değişim sadece nostalji yaşamaya yatkın karakter özelliklerine sahip kişilerde gözleniyor. Özetle nostalji etkisi, bu etkiyi yaşayan kişilerde, kendilerini yaşamlarına ve sosyal çevrelerine daha dahil hissetme, yani sosyal bağlılık hislerinin artmasına yol açıyor. Aynı zamanda öz saygılarını da olumlu etkiliyor. Bu sebeple de nostalji etkisi, kişilerin geleceğe dair daha iyimser olmalarında anlamlı bir rol oynuyor.

Detaylar için kaynak:

Cheung, W.Y., Sedikides, C., Wildschut, T. (2016). Induced nostalgia increases optimism (via social-connectedness and self-esteem) among individuals high, but not low, in trait nostalgia. Personality and Individual Differences, 90, 283-288.

RelatedPost