Romantik ilişkilerde aldatma, çoğu birey ve toplum tarafından yanlış olarak değerlendirilse de istatistikî bilgiler aldatmanın çok da nadir görülmediğini kanıtlıyor. Sadakatsizliğin ilişkileri nasıl etkilediği konusunda yapılan araştırmalar birbirinden farklı sonuçlar sergiliyor. Örneğin, aldatan kişinin bu deneyim sonrası özgüveninde artış hissettiği veya ilişkilerin bu olumsuz deneyim sonrasında daha güçlendiğini gösteren bulgular mevcut. Peki, aldatmaya yönelen kişilerin tutum ve davranışlarında bir ortak nokta olabilir mi?

Mahalia Jackman bu sorudan yola çıkarak çevrimiçi olarak yaptığı bir araştırmada kişilerin sadakatsizliğe karşı olan tutumlarını, böyle bir durumda çevrelerinden alacağı tepki ve kendi davranışlarına dair algılarını ölçtü. Araştırma aynı zamanda cinsiyet, eğitim durumu, gelir seviyesi ve yaş gibi bazı demografik özellikler de kontrol edilerek kimin aldatmaya daha yatkın olduğunu belirlemeyi amaçladı.

Beklendiği gibi, aldatmaya karşı daha ılımlı tutum sergileyenlerin aldatma ihtimalleri daha yüksek. Bunun yanı sıra, kişi eğer kendisinin bir başkasını baştan çıkarma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve sadakatsizlik durumunda sosyal çevresinin kendisini destekleyeceğini düşünüyorsa, aldatmaya karşı daha ılımlı tutum sergiliyor. Daha önce aldatmış olan kişilerin aldatmaya yatkınlığı daha yüksekken, daha önce aldatılmış olan kişilerin aldatmaya yatkınlıklarının daha düşük olduğu görüldü. Demografik özelliklerden ise yaş, gelir seviyesi ve eğitim durumu gibi etkenler aldatma yatkınlığı ile anlamlı bir ilişki göstermezken sadece cinsiyet aldatma yatkınlığı ile ilişkili bulundu. Bulgular, erkeklerin sadakatsizliğe daha ılımlı baktığını gösteriyor.

Özetle, sadakatsizliğe daha ılımlı tutum sergileme, karşı cins ile ilişki konusunda öz-yeterliliği daha fazla olma, kendilerini aldatma durumunda destekleyecek bir sosyal çevre sahibi olduğunu düşünme, daha önce sadakatsiz davranışta bulunma, daha önce hiç aldatılmamış olma ve erkek olma gibi özelliklerin ilişkilerde sadakatsizliğe yatkın olma davranışı ile ilişkili olduğu görüldü.

Detaylar için kaynak

Jackman, M. (2015). Understanding the cheating heart: What determines infidelity intentions? Sexuality & Culture, 19, 72-84.

RelatedPost