Facebook, kullanıcılarına sağladığı bir çok olanak ile dünyanın en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden birisi. Ortak ilgiye sahip insanları bir araya getirmesi, kişiler arası iletişimi sağlaması, aynı görüşe sahip insanlara etkileşim olanağı sunması Facebook’un özelliklerinden sadece birkaçı. Her geçen yıl Facebook kullanıcılarının sayısı artıyor ve bu artış kullanıcıların sosyal hayatı üzerinde etkili oluyor. Çevrim içi ortamda geçirilen zamanın artmasının kullanıcıların yalnızlık seviyesini etkileyip etkilemediği uzun süredir merak konusu.

Blachino ve arkadaşlarının yakın zamanda yaşları 15 ile 29 arasında değişen 551 kişi ile yaptığı bir çalışmada, benlik sunumu ve mahremiyet hakkının Facebook kullanımı ve yanlızlık ile olan ilişkisi incelenmiş. Araştırmaya göre, yanlız insanlar daha çok Facebook kullanırken, Facebook kullanan kişilerin kullanım amaçları ve sürelerine göre yanlızlık hislerinin değişiklik gösterdiği ortaya çıkmış. Facebook’u sosyal becerilerini telafi etmek için kullanan ergenlerin, yeni arkadaş edinme amaçlı kullanan ergenlere göre daha fazla yanlız hissettiği diğer bulgular arasında. Benlik sunumunun ise yüksek öz saygı ve narsisizm ile ilişkili olduğu görülüyor. Kendini tanıtma ihtiyacı duyan kişilerin Facebook’u sağlıksız bir biçimde kullanmaya eğilmli olduğu da araştırmacılarca ortaya konuluyor. Ayrıca, mahremiyetleri hakkında endişe duyan bireylerin Facebook kullanımlarını sonlandırmaya daha çok eğilim gösterdiği görülüyor.

Bu çalışma, Facebook’u nasıl ve hangi amaçlarla kullandığımızın, yalnızlık hissimizi etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

Detaylar için kaynak

Błachnio, A., Przepiorka, A., Boruch, W., & Bałakier, E. (2016). Self-presentation styles, privacy, and loneliness as predictors of Facebook use in young people. Personality and Individual Differences, 9426-31. doi:10.1016/j.paid.2015.12.051