Otizmli bireylerin gelişimsel özellikleri, onların sosyal ilişkilerine olumsuz şekilde yansır. Sosyal duygusal ilişkileri başlatma ve sürdürmede azalmış ilgi, duygu ifadesinin eksikliği ve sosyal etkileşimlerin oluşmaması, otizmli kişilerin empati duygusunun gelişememesine ve arkadaşlık ilişkilerinin başarılı olamamasına neden olabilir. Empati duygusu, genel ifadeyle, diğer insanların duygusal davranışlarına, duygusal tepkiler gösterebilmek olarak tanımlanır ve empatinin hem bilişsel (başkalarının söylediklerini anlayabilme) hem de duygusal bileşeninin (başkalarının hissettiklerini fark edebilme) olması gerektiği vurgulanır.

Koegel ve arkadaşları, otizmli bireylerin yaşadığı sosyal iletişim problemlerinin uzun dönemli negatif etkileriyle mücadele etmek üzere, sosyal konuşmalarda kullanılan empatik dinleme ile empatiyi belirten sorular ve ifadelerin kullanılması becerilerini geliştirmek için video geribildirimi ve görsel tablolardan oluşan bir müdahale yöntemi oluşturdular. Otizm tanısı almış, 19-26 yaş aralığındaki üç gençle vaka analizi yaptılar. Video ve görsel tablolardan oluşan yöntemi, 10 haftada 40 dakikalık on oturumla gençlere uygulayıp sonuçlarını çeşitli analizlerle değerlendirdiler.

Araştırmanın sonucunda, uygulanan yöntemle otizmli bireylerde sözel empatik dinleme becerilerinin geliştiği ve bu becerileri uzun vadeli olarak kullanabildikleri görüldü. Yöntemde yer alan videoların ve sözel ifadelerin gerçek yaşamdan alınmasının, otizmli bireylerin bu durumları kendi sosyal hayatlarına ve ilişkilerine genelleyebilmesine yardımcı olduğu vurgulandı. Otizmli kişilerde empati becerilerinin geliştirilebileceği, ancak bu alanda yeni müdahale yöntemlerinin oluşturulması için daha ayrıntılı analizler yapılması gerektiği belirtildi.

Detaylar için Kaynak
Koegel, L.K. ve ark. (2016). Improving Empathic Communication Skills in Adults with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46, 921-933.

RelatedPost