Öfke; insan doğasında bulunan, her yaşta yaşanabilen ve cinsiyet farkı olmayan temel duygularımızdan biridir. Öfkenin yaşanması ve dışa vurumu gelişimsel süreçlere bağlı olarak farklılıklar gösteriyor. Ergenlik dönemindeki bireyler, öfkelerini sağlıklı bir biçimde dışarıya vuramadıkları zaman kendilerine veya bir başkasına fiziksel zarar vermeleri, akran ilişkilerinin bozulması, aile içi çatışmalar, okuldan ayrılma ve okuldan uzaklaştırılma gibi bir çok olumsuz durumla karşılaşabiliyor.

Özmen ve arkadaşları 2016 yılında Manisa ve çevresindeki üç farklı okuldan 1798 ilk öğretim 2. kademe (6-7-8) öğrencisi ile yaptıkları bir çalışmada öğrencilerle yüz yüze görüşerek çeşitli veriler topladı. Bu araştırmaya göre erkekler, kadınlara göre daha çok öfke ve saldırganlık davranışı sergiliyor. Kadınlarsa öfkelerini erkeklere oranla daha fazla kontrol ediyor. Bölünmüş ailelerdeki ergenlerde öfke, dışa vurulan öfke ve bastırılan öfkenin daha fazla olduğu elde edilen bir diğer sonuç. Genel olaraksa ergenlerin öfkelerini kontrol altında tuttukları ve öfkelendiklerinde onu bastırmadıkları görülüyor. Ayrıca kaygı arttıkça öfkenin de artış gösterdiği, öfke bastırıldıkça ise kaygının artış gösterdiği araştırmacılarca ortaya konuluyor.

Detaylar için kaynak

Özmen, D., Özmen, E., Çetinkaya, A., & Akil, İ. Ö. (2016). Ergenlerde sürekli öfke ve öfke ifade tarzları. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(1).