Otizmle yaşayan bireylerin büyük bir kısmı, duyusal işlemlerde zorluklar yaşar. Bu zorluklar, bireylerin günlük hayatını fazlasıyla etkiler. Duyusal süreçler; görme, işitme, dokunma gibi tek bir duyuya özgü işlemleri içerdiği gibi, birden fazla duyunun entegre edilmesine ve algılanmasına da işaret edebilir. Duyusal bütünleme zorlukları yaşayan otizimli bireyler; normalden az duyarlı (hiposensitive), normalden fazla duyarlı (hipersensitive) ve duyusal arayış içinde olan (sensory seeker) bireyler olarak sınıflandırılır. Duyu bütünleme problemi yaşayan otizmli bireyler, örneğin, yüz ifadesi ve ses tonunu birleştirip algılamakta zorlandıkları için sosyal iletişim becerilerinin gelişiminde problemler oluşturur.

Howe ve Stagg; yalnızca otizm spektrum bozukluğu olan ergenlerin yaşadıkları duyu bütünleme zorluklarının, onlara sınıf içerisinde nasıl etki ettiğini incelemek için, ortalama yaşları 15 olan, İngiltere’de yaşayan ve okula devam eden 16 genci araştırmaya dahil edip uyguladıkları ölçek ve öznel anket çalışması ile niteliksel bir araştırma yaptılar.

Araştırma kapsamında bireylerin hepsi özellikle işitme duyusuyla ilgili hassasiyetin kendilerini çok baskıladığını belirtirken, işitmeden sonra dokunma, koku ve görsel uyaranların da dikkatlerini etkilediğini ifade ettiler. Bunun yanında veri analizinde elde edilen sonuçlara göre, duyusal işleme problemleri kişilerin dikkatini azaltıyor ve öğrenmeyi negatif etkiliyor. Bu sonuçlardan yola çıkılarak, otizmli bireylerin duyusal profillerinin belirlenmesi gerektiği ve bu öğrencilerin bulunduğu sınıflarda duyusal uyaranların özellikleri dikkate alınması gerekliliği üzerinde duruldu.

Detaylar için Kaynak
Howe, F.E.J. ve Stagg, S.D. (2016). How Sensory Experiences Affect Adolescents with an Autistic Spectrum Condition within the Classroom. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46, 1656–1668.

RelatedPost