Hastaların doktora güvenmesi ve doktorla iyi iletişim kurarak gerekli bilgileri verebilmesi, tedavi sürecinin önemli bir parçası. Doktor-hasta ilişkisi, doktorun iletişim becerileri ve deneyimine bağlı olduğu kadar, hastaların doktorun iletişimini nasıl algıladığı ve ne beklediğiyle de ilgili. Özellikle hastaların hassasiyetinin yüksek olduğu durumlar düşünüldüğünde, doktorların verdikleri duygusal tepkiler, hatta mimikleri bile, hastanın duygu durumunu etkileyebiliyor. Bir araştırma, doktor-hasta ilişkisinde doktorun duygu kontrol ve sözsüz iletişim özelliklerinin hastaların duygu ve doktor memnuniyetlerini nasıl etkilediğini inceledi.

Konstantinos Kafetsios ve araştırma ekibi, hastalardan, doktorların duygu kontrol becerilerini, kendileri ile olan sözsüz iletişimlerini ve doktorlarıyla aralarındaki ilişkiyi değerlendirmelerini istedi. Çalışmada hastalar kardiyoloji, patoloji, jinekoloji, ortopedi gibi farklı alanlardan doktorları değerlendirdi.

Sonuçlara göre hastaların, doktorlarının duygu kontrol becerilerini ve özellikle de sözsüz iletişimlerini algılayış şekilleri, doktor-hasta ilişkisinin kalitesinde önemli bir rol oynuyor. Tepki odaklı duygu düzenleme stratejisinin kullanımı, yani doktorun duygularını fark edip değerlendirerek kontrol etme becerisinin yüksek olması, hastaların duygu ve memnuniyetlerini olumlu yönde etkiliyor. Bu duygu düzenleme becerisini iyi kullanan doktorların, hastaları ile daha yakından ilgilenmesi ve daha az iletişim hatası yapması da hastalar tarafından olumlu algılanıyor ve hastaların duyguları da olumlu yönde etkileniyor.

Kısaca doktor-hasta ilişkisinde hastaların, doktorlarının duygularından etkilendiği ve etkili duygu kontrol mekanizması kullanan doktorlardan daha memnun olduğu görülüyor. Aynı zamanda bu durum, hastaların kendi duygularının da kısmen daha olumlu olmasına da katkı sağlıyor.

Detaylar için kaynak

Kafetsios, K., Anagnostopoulos, F., Lempesis, E. (2014). Doctors’ emotion regulation and patient satisfaction: A social-functional perspective. Health Communication, 29, 205-214.

RelatedPost