Bilgi ve iletişim teknolojileri, kurumsal firmalarda iletişimin ve iş ile ilgili bilgilere ulaşımın kolaylaşması açısından sıklıkla kullanılıyor. WhatsApp grupları ya da hızlı iletişim ve dosyalama sağlayan özel uygulamalar bu amaçla başvurulan medya araçları arasında. Bu sayede çalışanlar telefon veya tabletleri ile ofis dışında bile olsa işi takip edebiliyor, dosyalara erişim sağlayabiliyor ve iletişim kurabiliyor. Ancak ofis saatleri dışında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının iş ve özel hayat dengesini kurmada zorluklara yol açtığı ve aile içi çatışmalara sebep olduğuna dair araştırma bulguları da mevcut. Peki, çalışanlar gerçekten bilgi ve iletişim teknolojilerinden memnun mu, yoksa daha çok olumsuz yanlarından dolayı bunlardan şikâyetçi mi?

Hong Kong ve Avusturya’dan bir grup araştırmacı reklamcılık, halkla ilişkiler ve gazetecilik alanlarında çalışan kişiler ile görüşmeler gerçekleştirerek, bu kişilerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş hayatında kullanımına dair olumlu ve olumsuz algılarını anlamaya çalıştı. Çalışanlarla yapılan görüşmelerden alınan bilgiler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin olumlu yanları olduğu kadar olumsuz yanları olduğunu da gösteriyor. Örneğin Hong Kong’da görüşme yapılan tüm çalışanlar teknoloji kullanımının iş hayatını kolaylaştırdığı ve verimi artırdığı noktasında hemfikir. Ek olarak, çalışma esnekliğini artırma, ihtiyaç anında hızlı ulaşım sağlayabilme, kurum içi iletişimin ilerlemesi de algılanan faydalar arasında. Ancak birçok çalışan bilgi ve iletişim teknolojileri yüzünden kendilerini sürekli stres altında hissettiklerini, ofis dışında da müşteri ve müdürleri tarafından sürekli ulaşılabilir olmaları halinin, kendilerini işten ayırmada ve rahatlada zorlandıklarını söylüyor. Benzer şekilde, sürekli ulaşılabilir olma, artan iş yükü ve ulaşılabilir olmanın zorunluluk olarak algılanması da çalışanları olumsuz etkileyen faktörlerden bazıları.

Kısaca, bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş hayatında kullanımı iş verimini artırıyor ve kurum içi iletişimi hızlandırıyor olsa da çalışanlar üzerinde sürekli kendini çalışıyor hissetme gibi tükenmişliğe yol açabilecek olumsuz etkilere de sahip.

Detaylar için kaynak

Ninaus, K, Diehl, S., Terlutter, R., Chan, K., & Huang, A. (2015). Benefits and stressors – Perceived effects of ICT use on employee health and work stress: An exploratory study from Austria and Hong Kong.International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 10,http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v10.28838

RelatedPost