Neredeyse her zaman olumlu deneyimlerden ziyade olumsuz deneyimler üstümüzde güçlü bir etki yaratır. Ancak araştırmalar, sıradan bir gün içinde yaşadığımız olumsuz deneyim sayısının yaklaşık olarak üç katı kadar olumlu deneyim yaşadığımızı gösteriyor. Yani, aslında, olumlu deneyimler yaşamımızda daha çok yer kaplıyor. Araştırmacı Lambert ve arkadaşları; mutluluk paylaşımı olarak da adlandırılan, olumlu deneyimlerimizi yakınlarımızla paylaşma eğilimi ve davranışının, olumlu duygu, mutluluk ve yaşam doyumu üzerindeki ilişkisini incelediği bir araştırma yapıyor ve ilginç sonuçlara ulaşıyor.

Araştırmada farklı yaş gruplarından çok sayıda katılımcı yer alıyor. Beş farklı araştırma düzeneği ile kişinin partneri veya yakın arkadaşı ile olumlu deneyimlerini paylaşmasının mutluluk seviyelerini hangi durumlarda ve nasıl etkilediğine bakılıyor. Araştırmanın bulgularından biri, olumlu deneyimleri partnerleri ile paylaşma eğilimi fazla olan kişilerin olumlu duygu seviyelerinin daha yüksek olduğu. Bir diğer bulgu ise, olumlu deneyimleri üzerinde sadece düşünmesi ve yazması istenen kişilere kıyasla, bu deneyimleri aynı zamanda paylaşan kişilerin olumlu duygu seviyelerindeki artışın daha fazla olduğu. Buna ek olarak, partnerleri ile olumlu deneyim paylaşımı yapan katılımcılar, günlük ve sıradan bir olayı (derste öğrenilen şeyler gibi) paylaşan kişilerden daha iyi hissettiler ve mutluluk seviyelerinde diğerlerine kıyasla daha fazla artış yaşandı. Bu paylaşımı düzenli bir şekilde (dört hafta boyunca haftada iki kez) yapan katılımcıların da mutluluk, yaşam doyumu ve olumlu duygu seviyelerinin, sıradan olayları paylaşanlara oranla önemli ölçüde arttığı görüldü. Aynı zamanda, katılımcıların mutluluk paylaşımı yaptıkları günlerde, yapmadıkları günlere kıyasla yaşamdan aldıkları doyumun da arttığı gözlemlendi.

Araştırmanın ortaya koyduğu son bulgu ise, mutluluk paylaşımı yapılan kişinin gösterdiği tavrın önem taşıdığı. Mutluluk paylaşımı yapılan partnerin aktif ve yapıcı bir tutum sergilemesinin, bu paylaşımdan sağlanan faydayı arttırdığı gözlemlendi.

Olumlu deneyimlerimizi, yaşadığımız olumlu duyguları yakınlarımızla paylaşmak önemli; hem yaşamdan aldığımız doyum açısından, hem de yakınlarımızla olan ilişkileri kuvvetlendirmesi açısından.

Detaylar için kaynak

Lambert, N. M., Gwinn, A. M., Baumeister, R. F., Strachman, A., Washburn, I. J., Gable, S. L., & Fincham, F. D. (2013). A boost of positive affect The perks of sharing positive experiences. Journal of Social and Personal Relationships,30(1), 24 – 43.

RelatedPost