Kıskançlık, hemen herkes tarafından sıklıkla tartışılan, ilişkiye nasıl yansıdığı ve hatta tam olarak ne anlama geldiği konusunda görüş birliğine varılamamış bir kavram. Romantik kıskançlığın bir ilişkiyi nasıl etkilediği henüz tam olarak bilinmese de, sıklıkla olumsuz sonuçlarla ilişkilendirildiği açık. Fakat araştırmalar, kıskançlığın ilişkide olumlu sonuçlara da yol açabileceğini gösteriyor. Örneğin bazı araştırmalar, kıskançlığın çiftler arasındaki bağlılığı arttırdığına işaret ediyor.

Araştırmacı Elphiston öncülüğünde yapılan bir araştırmada daha önceki çalışmalardaki tutarsızlıklardan yola çıkılarak romantik kıskançlık konusu incelenmiş. Bu çalışmada, kıskançlığın ilişki doyumunu nasıl etkilediğini açıklamak için ruminasyon kavramı ele alınmış. Ruminasyon, aynı konu üzerinde sürekli düşünüp durmak anlamına gelen bir terim. Araştırma ayrıca, kıskançlığa verdiğimiz davranışsal tepkilerimizi, partnerimizi takip etme davranışımızı ve bunun ilişkideki doyumumuza nasıl yansıdığını da ele alıyor. Romantik ilişkideki doyumsuzlukta öne çıkan iki nokta, zihinsel kıskançlık ve gözetleme davranışlarıdır. Sürekli tekrar eden düşüncelerimiz, zihinsel kıskançlık ve partneri gözetleme davranışı ile ilişkilendiğinde, romantik ilişkide doyumsuzluk oluşur. İlginç bir şekilde, partneri gözetleme davranışı ise, doğrudan ilişkiden doyum almakla ilişkilendirilir.

Araştırmaya, bir romantik ilişkisi olan üniversite öğrencileri katılmış ve araştırmada incelenen kavramlarla ilgili çeşitli anketlere katılmış. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu kıskançlığı ilişkilerinde bir zorluk olarak görüyor. Zihinsel kıskançlık ve partneri gözetleme davranışı ise sürekli tekrar eden düşüncelerle (ruminasyon) yakından ilişkili olarak bulunuyor ve bu düşünceler ilişki doyumsuzluğu için bir risk oluşturuyor. Ayrıca araştırma, zihinsel kıskançlığın ilişkideki doyumsuzluk ile doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılara göre kıskançlık ve sürekli tekrar eden düşünceler yeniden yapılandırılmalı ve olumsuz düşüncelerden olabildiğince uzak durmalı. Kıskançlık, aynı zamanda partnere ve ilişkiye verilen değerin bir sinyali olarak da görülüyor. Ayrıca araştırmanın gösterdiği gibi tekrar eden olumlu düşünceler, ilişkinin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı oluyor, ancak bu düşünceler olumsuz olduğunda ve zihinsel kıskançlık ve partneri gözetleme davranışı ile bir araya geldiğinde ilişkide olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Detaylar için kaynak:

Elphinston, R. A., Feeney, J. A., Noller, P., Connor, J. P., & Fitzgerald, J. (2013). Romantic Jealousy and Relationship Satisfaction: The Costs of Rumination. Western Journal of Communication, 77(3), 293-304.

 

RelatedPost