Romantik ve cinsel ilişkiler, kişilerin yaşam tarzları ve bireysel özelliklerine göre çeşitlilik gösterebiliyor. Bazı insanlar sadece ciddi romantik ilişkiler yaşamayı tercih ederken, bazıları ilişkilerinde daha fazla serbestlik arıyor. Bunun yanı sıra cinsel ilişki yaşama tarzları da tek gecelik ilişki, duygusal içeriği olmayan sıradan cinsel ilişki gibi çeşitlilik gösteriyor. Peki, insanların ilişki yaşama tarzını neler etkiliyor olabilir? Romantik ve cinsel ilişki örüntülerini çalışan araştırmacılar genellikle kişilik yapısı ve bağlanma stili gibi bireysel farklılıklardan yola çıkıyor. Yeni bir araştırma da ilişki yaşama tarzındaki bireysel farklılıkları incelemeyi ve açıklamayı amaçlıyor.

Peter K. Jonason ve arkadaşları 17-76 yaş arası Amerikalı bireylerin katılımıyla kişilerin ilişki tercihleri, kişilik özellikleri, ilişki yaşama tarzı ve bağlanma stiline dair bilgiler topladı. Sonuçlar bağlanma stilleri bakımından incelendiğinde, güvenli bağlanma stiline sahip kişilerin sıklıkla ciddi romantik ilişkileri tercih ettiği ve sıradan cinsel ilişkilerden kaçındığı görülüyor. Ancak bu bulgu, güvensiz bağlanma stiline sahip kişilerin hepsinin sıradan cinsel ilişki yaşayacağı anlamına gelmiyor. Kişilik özelliği olarak sorumluluğu yüksek olan kişiler de ciddi romantik ilişkileri tercih ediyor. Dürüstlük seviyesinin düşük olması sıradan cinsel ilişki yaşama ihtimalini artırırken, dışa dönük kişilik yapısı genel olarak ilişki yaşama ile doğru orantılı. İlişki yaşama tarzı olarak daha çok kolay ve özgür ilişki tarzını benimseyen kişilerin de genellikle sıradan cinsel ilişki ve tek gecelik ilişki yaşamaya daha açık olduğu görülüyor.

Kısaca bu araştırma, ciddi romantik ilişkilerin kişilik özelliği ve bağlama stiline göre değişiklik gösterebildiğini, ciddi ilişki yaşayanların samimiyet ve sadakat içermeyen ilişkilerden uzak durmayı tercih ettiklerini ve tek gecelik ilişki ve benzeri tarzları tercih edenlerin ilişki yaşamaya dair daha açık bir algıya sahip olduğunu gösteriyor.

Detaylar için kaynak

Jonason, P. K., Hatfield, E., Boler, V. M. (2015). Who engages in serious and casual sex relationships? An individual differences perspective. Personality and Individual Differences, 75,205-209.

RelatedPost