Yakın ilişkilerde sarılma ve dokunma gibi davranışlar, karşıdakine duygu, güven ve ilgiyi belli etmek amacıyla kullanılabilir. İlişkinin boyutuna göre değişmekle birlikte hem romantik ilişkilerde hem de diğer yakın ilişkilerde fiziksel temas bulunur. Fiziksel temastan hoşlanıp hoşlanmama durumu ise kişiden kişiye değişiklik gösterir. Örneğin bazı kişiler romantik ilişkilerinde sürekli sarılma, el ele tutma gibi yoğun fiziksel temastan hoşlanırken, bazı kişiler bu durumu aşırı bulur ve fiziksel teması daha düşük seviyede tutmayı tercih eder. İncelediğimiz araştırma, hem romantik ilişkilerdeki hem de ebeveyn ilişkilerindeki fiziksel teması bağlanma stilinden yola çıkarak açıklamayı amaçlıyor.

William J. Chopik ve arkadaşları yaklaşık 250 yetişkin bireyden bağlanma stilleri ve yakın ilişkilerde fiziksel temasa dair algılarına yönelik bilgiler topladı. Sonuçlara göre genel bağlanma tarzı hem romantik hem ebeveyn ilişkilerinde fiziksel temasa olan tutumu etkiliyor. Çekingen bağlanma stiline sahip yetişkin bireyler yakın ilişkilerinde sarılma ve benzeri samimi fiziksel temasa karşı daha olumsuz tutum sergiliyor. Kaygılı bağlanma ise yakın ilişkilerde sarılmaya yönelik tutum üzerinde belirleyici değil. Araştırmacılara göre, kaygılı bireylerin ilişkilerde terk edilmeye yönelik şüphelerinin daha samimi bir seviye olan dokunma ve sarılmadan alınacak keyfin önüne geçmesi bunun sebebi olabilir.

Kısaca, çocukken maruz kalınan ebeveyn davranışları, gelecek ilişkilerde sarılma ve dokunmadan keyif alma durumunu etkiliyor. Çocukluğunda çekingen davranan ve fiziksel olarak uzak ebeveynlere sahip bireyler, büyüdüklerinde yakın ilişkilerinde benzer şekilde davranabiliyor. Ancak fiziksel temasa dair tutumları sadece bağlanma stili ile açıklamak yeterli değil. Örneğin sonuçlar, kadınların sarılmaya erkeklerden daha sıcak baktığı yönünde. Dolayısıyla kültür, cinsiyet ve diğer bireysel farklılıklar gibi etkenlerin de bu bağlamda araştırılması gerekiyor.

Detaylar için kaynak

Chopik, W. J. et al. (2014). Too close for comfort? Adult attachment and cuddling in romantic and paren-child relationships. Personality and Individual Differences, 69, 212-216.

RelatedPost