Romantik ilişkiler ve eş seçimi, bugüne kadar evrimsel bakış açısı, eş bulma sitelerindeki verilerin analizi, karşı cinse ait fotoğrafların derecelendirilmesi gibi farklı yaklaşımlar kullanılan araştırmalara konu oldu ve olmaya devam ediyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kadınların ve erkeklerin karşı cinste neleri daha çekici bulduğuna dair pek çok veri elde edildi. Örneğin araştırmalara göre kadınlar için kazanım gücü ve sosyoekonomik düzey, erkekler için ise fiziksel ve kalıtsal özellikler karşı cinsi değerlendirirken daha önemli etkenler. Ayrıca eş seçiminde muhtemel eşin eğitim, ekonomik durum, çekicilik, değerler ve kişilik özellikleri bakımından kişinin kendisi ile benzerlik göstermesi de belirleyici bir durum. Güncel bir çalışma ise erkeklerin, kadınlarda çekici bulduğu özellikleri akademik başarı, form/zindelik, dışa dönüklük ve duygusal denge olmak üzere 4 kategoride inceliyor.

İngiliz araştırmacılar Adrian Furnham ve Alastair McClelland, 14-42 yaş arasında, farklı ırk ve eğitim seviyelerinden oluşan erkek katılımcı grubuna 16 farklı kadını tarif eden bir sunum yaptılar ve erkeklerden kadınları tercihlerine göre sıralamalarını istediler. Katılımcılara yapılan sunumda kadınların yaşları, akademik başarıları ve kişilik yapıları ile ilgili bilgilere ek olarak formda olup olmadıklarına dair ipuçları da bulunuyordu.

Erkekler tarafından en az tercih edilenler duygusal dengesizliği yüksek, atletik, içe dönük ve ortalama akademik başarıya sahip kadınlar oldu. Bu kadını da duygusal dengesizliği yüksek, atletik olmayan, dışa dönük ve ortalama akademik başarıya sahip kadınlar takip etti. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, erkekler için kadının kişilik özellikleri, çekicilik açısından başarı ve forma göre daha büyük öneme sahip. Katılımcıların tercihlerine bakıldığında içe dönük ve duygusal dengesizliği yüksek kişilik özellikleri gösteren kadınlardansa, dışa dönük kadınların daha çekici olarak algılandığı gözlendi.

Kişilik özelliklerinin akademik başarı ve form/sağlık değişkenlerine göre daha önemli bir yer tutması araştırmanın beklenmedik sonuçları arasında. Akademik başarı bakımından incelendiğinde, erkeklerin beklenenin aksine ortalamanın üstünde başarılı kadınları tercih ettiği görüldü. Ancak geçmiş araştırmalara göre kadınlar kendilerinden başarılı erkekleri eş olarak tercih ederken, erkekler kendilerinden daha başarılı kadınları tehdit olarak algılayabiliyor. Araştırmacılara göre bu durumu erkeklerin kendilerine dair algıları etkilemiş olabilir. Yani erkek kendini yeterince formda olarak algılamıyorsa, kısmen daha az formda kadınları tercih ediyor ve daha formda olanları rekabet olarak görüyor olabilir. Benzer şekilde, erkeklerin kendi başarılarına dair algıları da karşı cinse yaklaşımlarını etkiliyor olabilir.

Son olarak bu araştırmanın katılımcıların gerçek tercihlerini değil, varsayıma dayalı tercihlerini yansıttığı ve benzeri çalışmaların farklı kültürlerde ve daha farklı araştırma yöntemleriyle yapılmasının bulguların güvenilirliği bakımından önemli olduğu vurgulanıyor.

Detaylar için kaynak:

Furnham, A., & McClelland, A. (2015). What men want in a woman: Personality is more important than academic record or athleticism. Psychology,6, 942-947.

RelatedPost