Sosyal bilimlerde damgalama kavramı, bir kişiyi gözden düşürmek ve itibarsızlaştırmak olarak tanımlanıyor. Araştırmalar, insanların damgalama süreçlerinde, diğerlerinde gördükleri farklılıkları etiketledikleri, etiketledikleri bu gruplara yönelik basmakalıp yargılar oluşturdukları ve zamanla kendilerini ve diğer insanları etiketlenmiş gruptan uzaklaştırarak ayrımcılık yaptıklarını gösteriyor. Bundan dolayı, damgalanan grup sıklıkla utanç, aşağılanma, üzüntü ve korku duygularını yaşıyor.

Otizmli çocuğu olan aileler de ayrımcılığa maruz kalıyor ve çocuklarını yetiştirirken daha çok zorlukla karşılaşıyor. Kinnear ve arkadaşları, otizmli çocuk ailelerinin çocuklarını büyütürken damgalanma ve ayrımcılıktan nasıl etkilendiklerini araştırmak için, ABD ve Kanada’da yaşayan 502 otizmli çocuğu olan aileye ulaştı ve bir araştırma yaptı.

Araştırmanın sonuçlarına göre etiketlenme ve otizmle bağlantılı davranışlar, ailelerin çocuklarını yetiştirirken daha çok zorlanmalarına neden oluyor. Otizmli çocuğu olan aileler, yakınları ve arkadaşları tarafından dışlandıklarını, reddedildiklerini, basmakalıp yargılara maruz kaldıklarını belirtiyor. Ailelerin neredeyse tümü, çocuklarının otizmle bağlantılı davranışlar gösterdiklerini ve akranları tarafından reddedildiklerini ifade etti. Sonuç olarak, otizmli çocuklarını yetiştirirken doğal olarak zorlu bir süreçten geçen ailelerin hayatlarının, damgalanma ve ayrımcılık sebebiyle daha da zorlaştığı ve bu ailelerin sosyal izolasyon yaşadıkları görüldü.

Detaylar için Kaynak
Kinnear, S.H. Et al. (2015). Understanding the Experience of Stigma for Parents of Children with Autism Spectrum Disorder and the Role Stigma Plays in Families’ Lives. Journal of Autism and Developmental Disorders

RelatedPost