Öğrenciler yaşamlarının büyük bir bölümünü sınıf ortamında geçiriyor. Öğrencileri sınıfta pek çok duygu deneyimleyebilir; bu duygular akademik başarıyla da ilişkili olabiliyor. Örneğin sınıf içindeki olumsuz duyguların sıklığı, akademik başarıyı olumsuz etkileyebiliyor. Öğretmenlerin, öğrencilerin sınıf içindeki duygu durumları üzerindeki etkisi de birçok araştırmaya konu oldu. Ancak, bu araştırmaların çoğunun okul ortamında yapılmadığı da dikkat çeken bir nokta. Araştırmacı Becker ve arkadaşları, öğretmenlerin anlatım tutumlarının ve duygu durumlarının, öğrencilerin sınıf içinde hissettikleri duyguları nasıl etkilediğini incelediği bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmaya 8 farklı okul ve 44 farklı sınıftan seçilen toplam 149 9.sınıf öğrencisi katıldı. Matematik, Fransızca, Almanca ve İngilizce derslerini kapsayan farklı ders zamanlarında bu öğrencilerden veri toplandı. Öğrenciler, rastgele bir şekilde gönderilen, kendi duygu durumlarını (kaygı, öfke ve keyif), öğretmenlerinin duygu durumları hakkındaki değerlendirmelerini (kaygı, öfke ve keyif) ve öğretmenlerinin ders anlatım tutumlarını ölçen sorulara cevap verdi.

Araştırma sonuçları, öğrencilerin sınıf içinde deneyimledikleri duyguların, öğretmenlerin ders anlatırken sergiledikleri tutumlarından ziyade, öğretmenlerinin nasıl hissettiklerine yönelik algılarından etkilendiğini gösterdi. Yani öğrenci, öğretmenin nasıl hissettiğine dair bir algı geliştiriyorsa, bu algı öğrencinin duygusunu da etkiliyor. Bu sonuç, tüm dersler için aynıydı. Bunun dışında, öğretmenlerin anlatım tarzlarının öfke ve keyifle ilişkili olduğu, ancak kaygı duygusuyla ilişkili olmadığı görüldü. Yine aynı şekilde, bu sonuçların da her ders ortamı için aynı olduğu görüldü. Ayrıca, derse girmeden önceki duygu durumunun da etkili olduğu; bu durumun sadece kişinin nasıl hissettiğini değil, dersin kalitesini ve başkalarının duygularını algılama şeklini de etkilediği görüldü.

Araştırma, öğretimenin sınıf içindeki duygularının da dersin kalitesi için oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Detaylar için kaynak

Becker, E. S., Goetz, T., Morger, V., & Ranellucci, J. (2014). The importance of teachers’ emotions and instructional behavior for their students’ emotions–An experience sampling analysis. Teaching and Teacher Education43, 15 – 26.

RelatedPost