Aynı anda birden fazla işle meşgul olmak, her ne kadar bize vakit kazandırıyor gibi düşünsek de aslında dikkatimizi dağıtan bir durum. Cep telefonlarının günlük hayatta kullanımı düşünüldüğünde ise yürürken epostaları kontrol etmek, mesaj göndermek, gelen mesaja cevap vermek veya çalışırken sosyal medyayı kullanmak gibi alışkanlıklar, aslında farkında olmasak da yaptığımız işe odaklanmamızı zorlaştırıyor. Peki cep telefonumuzu kullanmadığımız anlarda, telefon sadece masanın üzerinde dururken de dikkatimiz dağılabilir mi?

Bill Thornton ve araştırma ekibi, bu soruya yanıt bulabilmek için üniversite öğrencilerinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmayı hem laboratuvar ortamında hem de gerçek sınıf ortamında yapan araştırmacılar, öğrencilere bazı standart dikkat testleri verip tamamlamalarını istediler. Bir gruptan cep telefonlarını çıkartıp bazı sorularda lazım olabileceği için test sırasında masa üzerinde hazır tutmaları istenirken, diğer grupta cep telefonlarından hiç bahsedilmedi. Her grup için telefonların çalma veya bildirim gelme durumları kontrol edildi ve herhangi bir bildirim gözlenmedi.

Sonuçlar, telefonların kullanılmasa da, varlığının dikkat dağınıklığına sebep olduğunu destekler yönde. Öğrencilerin yapmaları gereken görevler zorlaştıkça, telefonların dikkat dağıtma üzerindeki etkisi de artıyor. Yani kolay görevlerde cep telefonlarının varlığı, dikkati daha az dağıtırken, zor görevlerde telefonun performansa olan olumsuz etkisi artıyor.

Bu sonuçlar, günlük hayatta cep telefonu kullandığımızda bu durumun dikkatimize ve dolayısıyla performansımıza nasıl etki edebileceği konusunda önemli bir bilgi veriyor. Dolayısıyla araba kullanırken, ders dinlerken, ofiste çalışırken kişinin performansının önemli olduğu ve dikkatini toplaması gereken durumlarda, cep telefonu kullanımının olumsuz etkileri olabileceği ve buna göre düzenlemeler yapılmasının faydalı olabileceğini gösteriyor.

Detaylar için kaynak

Thornton, B., Faires, A., Robbins, M., & Rollins, E. (2014). The mere presence of a cell phone may be distracting: Implications for attention and task performance. Social Psychology, 45, (6), 479-488.

RelatedPost