Sosyal yaşam ve kişiler arası ilişkiler, insan doğasının vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediliyor. Kişilerle kurduğumuz yakın ilişkilerdeki paylaşımlar psikolojik yönden bizi olumlu etkilese de, bu ilişkilerin getirdiği beklenti ve sorumluluk hissinin etkisi dikkat çeken yeni bir araştırmanın konusu.

Araştırmacı Hyun-soo Kim çalışmasını 22 farklı ülkeden 19.572 katılımcı ile gerçekleştiriyor. Çalışmada katılımcılardan, arkadaş ve akrabalarla kurulan ilişki düzeyi ve sıklığı, bazı organizasyonlarda gönüllü olarak görev alınıp alınmadığı, yakın ilişkilerdeki beklenti düzeyi ve bu beklenti düzeyinin duygusal duruma etkisi hakkında veri toplanıyor.

Araştırmanın sonuçlarında, katılımcıların gönüllü işlerde görev almaktan veya yakın ilişkilerdeki talep ve beklentilerden doğan sorumluluk ve yük hissi gibi olumsuz duygular deneyimlediği ortaya çıkıyor.

Bugüne dek pek çok araştırmanın ortaya çıkardığı gibi sosyal bağlılık, kişide güven hissini artırıyor ve sosyal destek sağlayarak bireyleri olumlu yönde etkiliyor. Ancak ilişkilerde denge sağlanmadığında ve beklentiler oluşmaya başladığında yorucu da olabiliyor.

Detaylar için kaynak

Hyun-soo Kim, H. (2015). Exploring the Downside of Social Embeddedness: Evidence from a Cross-National Study. Social Science Quarterly. doi: 10.1111/ssqu.12231.