Çocuklar ve bebekler duygusunu anlayabildikleri uyarıcıları (müzik, yüz ifadesi, konuşma gibi) daha dikkat çekici buluyor. Çocukların ses tonu ve yüz ifadelerinden yola çıkarak bazı duyguları (sevinç, korku, mutluluk gibi) anlayabildikleri birçok çalışmayla ortaya kondu. Peki ya çocuklar, vücut diliyle ifade edilen duyguları anlayabiliyorlar mı?

Lagerlöf ve Djerf, bu sorunun cevabını açığa çıkardı. Araştırmacılar 4, 5 ve 8 yaşında çocuklar ile yetişkinlerle çalışarak çocukların, vücut hareketlerinden duyguları anlayıp anlamadıklarını inceledi. Bu çalışmada çocukların, dans hareketlerindeki duygu yorumları incelendi. Çalışmada profesyonel dansçıların öfke, neşe, hüzün ve korku duygularını solo danslarla ifade ettikleri videolar çocuklara izletildi ve çocuklara danstan hangi duyguyu aldıkları soruldu. Çocuklar duyguları anlamaya çalışırken başka faktörlerden etkilenmemeleri için dansçılar mimiklerini kullanmadılar ve videolar müziksiz bir şekilde izletildi.

Araştırmanın sonunda duyguları tanımada 5 ve 8 yaş çocuklarla yetişkinler arasında önemli bir farkın olmadığı ortaya konuldu. 4 yaşındaki çocuklarınsa vücut hareketlerindeki duyguları 5 yaşındaki çocuklara oranla daha zor tanıdıkları ortaya çıktı. 4 yaşındaki çocukların vücut hareketleri üzerinden anlamakta zorlandıkları iki duygu neşe ve duygu olarak belirlendi.

Detaylar için kaynak

Lagerlöf, I. & Djerf, M. (2009). Children’s understanding of emotion in dance. European Journal of Developmental Psychology, 6 (4), 409-431.