Değişimlere uyum sağlamak genellikle zordur. Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkin hayatına geçişi içeren ve pek çok değişikliği beraberinde getiren bir dönem olduğundan daha zorludur. Bu dönemde en sıkıntılı ilişki ise ebeveyn ile kurulandır.

Bir araştırmada Moed ve arkadaşları, ergenlerin ebeveynleriyle olan uzun süreli çatışmalarını ve bunların nasıl çözümlendiğini inceledi. 11-16 yaşlarındaki 139 ergen ve ebeveynleri araştırmada katılımcı olarak yer aldı. Ergenler ve ebeveynler odayı temiz tutma, ders çalışma gibi aralarında sıklıkla çatıştıkları konularda tartışırken gözlemlendi.

Araştırmada ebeveynlerin kızgınlık, üzüntü gibi duygularını kontrol ederek tartışmaya çözüm getiremediği vakalarda, tartışmaya son noktayı koyanın ergen olduğu gözlemlendi. Ebeveyn yerine ergenlerin sona erdirdiği tartışmalar ise daha uzun süren ve başarılı şekilde çözüme ulaşmayan tartışmalardı. Ayrıca tartışma sırasında duygularını kontrol edemeyen ebeveynlerin çocuklarında okulda kurallara uymama ve başkalarına karşı gelme davranışları daha fazla görüldü.

Bu sonuçlar, günlük tartışmalar sırasında ebeveynlerin duygularını kontrol etmelerinin çocuğun kişilik gelişimi açısından önemli olduğunu gösteriyor. Tartışma sırasında duygularını kontrol edebilen ebeveynler benzer duygu kontrol becerisini çocuklarına da kazandırıyor, çocuklar okul ve arkadaş ortamlarında daha uyumlu davranışlar sergileyebiliyor.

Detaylar için kaynak

Moed, A., Gershoff, E. T., Eisenberg, N., Losoya, S., Spinrad, T. L., Liew, J. (2015). Parent–Adolescent Conflict as Sequences of Reciprocal Negative Emotion: Links with Conflict Resolution and Adolescents’. The Journal of Youth and Adolescence, 44 (8); 1607-1622.

RelatedPost