Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net

Pew Internet Project’in yayınladığı son rapora göre 18-33 yaş arası kişilerin %95’i internette yer alırken, 33 yaş üstü bireyler içinde internette çevrimiçi olan kişi sayısı önemli oranda azalıyor. Aynı çalışmanın sonuçları, ayrıca, yetişkinlerin özellikle sosyal paylaşım sitelerindeki çevrimiçi aktivitelerinin, önceki yıllara kıyasla büyük ölçüde arttığını gösteriyor.

Teresa Correa ve araştırma ekibi, anne ve babaların dijital medyaya, özellikle internete adapte olmalarında çocukların ne derece etkili olduklarını araştırdı. 1701 kişi ile yapılan araştırmada ebeveynlerin, çocuklarından interneti öğrenme konusunda yardım almalarının ekonomik durum, yaş, cinsiyet ve öğrenim durumu gibi öğrenmeyi etkileyen faktörlerle olan ilişkisi incelendi. Araştırma sonucunda yaş ile çocuklardan interneti kullanmayı öğrenen kişi sayısı arasında doğru orantı olduğu ortaya çıktı. Yani ebeveynlerin yaşı ilerledikçe internet kullanmayı çocuklarından öğrenenlerin sayısının da artıyor. Bunun yanı sıra ilköğretim veya lise mezunu ve düşük gelirli ebeveynlerin, internet kullanmayı öğrenme konusunda çocuklarından diğer ebeveynlere oranla daha fazla yardım aldıkları sonucuna ulaşıldı. Kadınların erkeklere oranla çocuklarından internet kullanmayı öğrenme konusunda yardım almaya iki kat daha fazla açık olduğu da araştırmanın bulguları arasında. Erkeklerin %8’i interneti öğrenmek için çocuklarından yardım alırken, bu oranın kadınlarda %16’ya çıktığı tespit edildi.

Araştırma, çocuklu ailelerin yeni teknolojilere entegre olmasında çocuğun kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı rol oynadığını gösteriyor.

Detaylar için kaynak

Correa, T., Straubhaar, J. D., Chen, W. & Spence, J. (2015). Brokering new technologies: The role of children in their parents’ usage of the internet. New Media & Society, 17(4), 483-500.