Çocuklar gözlerini dünyaya açtıkları andan itibaren uyaranlara tepki vererek onlar yoluyla pek çok şey öğrenir. Erken çocukluk döneminde kavramlara atfettikleri anlamlar soyutlamadan uzak düşünce şekli sebebiyle farklıdır, bu durum zamanla gelişir.

Panagiotaki ve Nobes, çocukların insan vücudu ve hayatın devamlılığı için organ işlevleri hakkındaki algı seviyelerini yaşa ve kültürel yapıya bağlı olarak incelemeyi amaçlıyor. İngiltere’de yapılan bu çalışmaya, İngiliz, Müslüman İngiliz ve Pakistanlı Müslüman ailelerde yaşayan 4-5 yaş aralığında 82; 6-7 yaş aralığında ise 106 çocuk katılıyor. Çocuklara yöneltilen 17 açık uçlu soru yardımıyla kalp, akciğer, beyin, karın ve kan gibi organların işlevleri hakkında bilgiler ölçülüyor. Ayrıca nefes alma ve yemek yeme amacına yönelik sorular da yöneltiliyor.

Sonuçlara bakıldığında, üç kültürel grupta da 4-5 yaş aralığındaki çocukların neredeyse yarısının, 6-7 yaş aralığındaki çocukların ise hemen hepsinin organların vücuttaki yerleri konusunda bilgi sahibi olduğu görülüyor. Fakat Pakistanlı Müslüman çocukların İngiliz Müslüman ve İngiliz çocuklara nazaran organ işlevleri ve hayatın devamlılığı için gereklilikleri, yeme ve nefes almanın amaçları hakkında daha az doğru cevap verdikleri ortaya çıkıyor.

Sonuçlar 4-5 yaş itibariyle çocukların vücutta organ işlevleri hakkında bilgi edinmeye başladığı, bunun kültürel yapıya göre değişebildiğini göstermektedir.

Detaylar için kaynak

Panagiotaki, G., Nobes, G. (2014). Cultural influences on children’s understanding of the human body and the concept of life. British Journal of Developmental Psychology, 32, 276–290.